Naar goede gewoonte kaart Vrouw & Maatschappij  met haar Cravattendag de ondervertegenwoordiging van vrouwen in een bepaalde sector van onze samenleving aan. De stropdas is immers hét symbool bij uitstek van macht en van de oververtegenwoordiging van mannen aan de top van onze maatschappij.

Dit jaar focussen we niet op één bepaalde sector maar op het feit dat vrouwen en mannen nog steeds niet evenveel mogelijkheden hebben op de arbeidsmarkt en niet dezelfde kansen krijgen om zich op professioneel vlak te ontwikkelen. We hebben het over ongelijkheid in de loopbaan, of de loopbaankloof. We zien dat vrouwen vaak geconfronteerd worden met extra uitdagingen in het bereiken van een degelijk loon, een voldoening gevende job en/of een volledige loopbaan.

Sharon Linclau, Voorzitster Vrouw & Maatschappij Roeselare : "De loopbaankloof verwijst precies naar het verschillende traject dat mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt afleggen, en de mate waarin zij zich op professioneel vlak kunnen ontplooien en doorgroeien. V&M wil met deze Cravattendag duidelijk maken dat de weg vooruit niet voor iedereen even vlot verloopt".

De loopbaankloof in België is het gevolg van beleidskeuzes in de sociale zekerheid, fiscaliteit, burgerlijk recht (bijvoorbeeld echtscheidingswetgeving), werk (arbeidsorganisatie), welzijn (kinderopvang en zorgaanpak), mobiliteit, gezondheidszorg, wetenschap, onderwijs, enzovoort. Het is een complexe problematiek die wordt beïnvloed door verschillende factoren. In dit dossier belichten we twee zeer belangrijke factoren die bijdragen aan de loopbaankloof tussen mannen en vrouwen.

  • Ten eerste de lagere arbeidsparticipatie van vrouwen; deeltijds werken en het opnemen van allerlei zorgverloven leidt ertoe dat vrouwen minder kans hebben om zich op professioneel vlak te ontwikkelen.
  • Ten tweede de loonkloof; doordat vrouwen vaak minder verdienen dan mannen, gaan zij er makkelijker voor kiezen om thuis te blijven om voor de kinderen te zorgen. De lagere carrièrekansen van vrouwen leiden op hun beurt tot een nog grotere loonkloof tussen mannen en vrouwen.

Arbeidsparticipatie, de loonkloof en de loopbaankloof spelen op elkaar in, en vormen een vicieuze cirkel. De loopbaankloof is daarom hardnekkig en moeilijk te bestrijden. Om echt gelijke kansen op het vlak van loopbaanontwikkeling te creëren is het nodig om in al deze deelaspecten naar gendergelijkheid te evolueren, en dit via gendermainstreaming en het doorbreken van traditionele rolpatronen zowel privé als publiek.

Zowel deeltijds werken als het opnemen van zorgverloven hebben invloed op de arbeidsparticipatie van vrouwen en bijgevolg op het verloop van hun loopbaan. De carrièrekansen van vrouwen verminderen wanneer ze minder gaan werken, in het gros van de gevallen om zorgtaken voor het gezin op te nemen. Omdat vrouwen minder deelnemen aan de arbeidsmarkt, blijven mannen oververtegenwoordigd in hogere functies. Om de vrouwelijke arbeidsparticipatiegraad te verhogen moeten verschillende vormen van genderdiscriminatie aangepakt worden.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.