“Vandaag beslissen voor als het morgen niet meer lukt!”
Op 29/04 was Wijs Grijs, op uitnodiging van Team Groenpark, aanwezig op de inspirerende lezing waarin de sympathieke Jozefien Vandenabeele (CM) benadrukte hoe belangrijk het is om ons eigen levenseinde te plannen. Ze besprak diverse vragen, zoals hoe regelingen te treffen en afspraken te maken, bij wie advies te vragen en wat 'voorafgaande zorgplanning' en een 'zorgvolmacht' inhouden. Ze benadrukte dat het essentieel is om na te denken over zorg- en vermogensbeslissingen en deze ideeën te delen met dierbaren, om te voorkomen dat anderen beslissingen voor ons nemen wanneer we onszelf niet meer kunnen uitdrukken. De lezing werd afgesloten met een receptie waar deelnemers konden napraten met Mevr. Jozefien Vandenabeele.

 

Schepen Stefaan Van Coillie te gast op de eerste 'Vijfde dag' bij Wijs Grijs.

Op 21 april was schepen Stefaan Van Coillie te gast bij Wijs Grijs op hun eerste 'Vijfde Dag'. Tijdens dit evenement krijgen politici de kans om hun standpunten en visies over belangrijke lokale thema's te delen en vragen van senioren te beantwoorden.

Als schepen van verschillende domeinen, zoals mobiliteit, financiën en netheid, gaf Van Coillie een heldere presentatie over de belangrijkste uitdagingen en initiatieven van zijn departementen. Hij besprak onder meer de invoering van Zone 30, de aanleg van fietsstraten en fietspaden, het circulatieplan van Rumbeke en het creëren van veilige schoolomgevingen.

Na de presentatie was er een vragenronde waarin de deelnemers de kans kregen om hun vragen te stellen over verschillende onderwerpen zoals de parkeerplaatsen voor mindermobielen, Shop & Go parkeerplaatsen, De Lijn, stadsrandparkings en de inzet van Mooimakers. De vragen werden begeleid door de moderators Ria en Thierry, die erop toezagen dat de vragen duidelijk en relevant waren voor het publiek.

Naast de serieuze onderwerpen was er ook ruimte voor een luchtig onderwerp: 'De mens achter de politicus'. Van Coillie deelde persoonlijke verhalen en interesses, waardoor de deelnemers een beter beeld kregen van de persoon achter de politieke functie.

Het evenement was een succes en gaf de senioren de kans om hun stem te laten horen en inzicht te krijgen in de belangrijkste uitdagingen en initiatieven van het lokale bestuur. Het was een goede gelegenheid voor schepen Van Coillie om zijn werk en visie op een transparante en interactieve manier te presenteren.

 

 

De ‘Vijfde Dag’

 

In aanloop naar de verkiezingen 2024 is Team Wijs Grijs cd&v Roeselare in mei 2022 gestart met het organiseren van activiteiten die het vertrouwen en de samenhorigheid sterkt. Gelet op het feit dat we onze activiteiten normaal op een vrijdag organiseren zijn we vanaf 2023 van start gaan met de ‘Vijfde dag’, met de 'Zevende dag' als inspiratiebron. We gaan voor een panelgesprek in een nieuwe setting met senioren, met mandatarissen en twee moderators. De ‘Vijfde dag’ zal tot 13 oktober 2024 op geregelde tijdstippen terugkomen. Verder willen we de ‘Vijfde Dag’ ook een gezicht geven. Iedere vijfde dag van de week, behalve tijdens schoolvakanties, valt een ‘vijfde-dag-nws’ in de mailbox van onze senioren.

Eén van de vorige edities gemist ?

vijfde-dag-nws 20/01/23     vijfde-dag-nws 27/01/23     
vijfde-dag-nws 03/02/23    vijfde-dag-nws 10/02/23
vijfde-dag-nws 17/02/23      vijfde-dag-nws 03/03/23
vijfde-dag-nws 10/03/23     vijfde-dag-nws 17/03/23
vijfde-dag-nws 24/03/23     vijfde-dag-nws 21/04/23

Wat zal er met de verkiezingen in 2024 anders zijn?

Op 17 maart  was Vlaams parlementslid Brecht Warnez te gast bij Wijs Grijs. Hij gaf er een lezing over de verkiezingen in 2024 en wat er anders zal zijn ten opzichte van voorgaande verkiezingen. Warnez wist de aandacht van de aanwezigen te trekken met zijn rustige en zelfverzekerde presentatie, waarin hij zijn uitgebreide kennis en ervaring in de politiek met hen in 'seniorentaal' deelde. De aanwezigen waren duidelijk geïnteresseerd in de lezing en stelden Warnez verschillende vragen. Hij beantwoordde deze vragen met geduld en zorgvuldigheid, wat de waardering van Wijs Grijs voor zijn kennis en expertise alleen maar vergrootte.

 

Senioren raken de grip kwijt door digitalisering.

SMAAK & DIGI - Wijs Grijs 11 maart 2023
Team Wijs Grijs en Jong cd&v Roeselare sloegen vandaag de handen in elkaar om senioren verder op weg te helpen met hun digitale vragen. Tevens informeerden ze hen rond de gevaren die een snel digitaliserende wereld met zich meebrengt. Aan de hand van een boeiend overzicht en veel concrete voorbeelden leerde Digie-coach Brecht Willems hoe ze niet in de val hoeven te trappen van cybercriminelen.
Na de digicoaching was het de beurt aan Meesterbakker Kris Goegebeur - Persoonlijkheid van het Jaar bij de brood- en banketbakkers van België. De kanjer in zijn vak verraste ons in ‘De Keuken van Roeselare’ met een lekkere culinaire én smaakvolle degustatie.

Angst omzetten in hoop

Herman Van Rompuy in Vives Brugge 20 februari 2023
250 aanwezigen voor lezing van Herman Van Rompuy in Vives Brugge
Een wereld vol veranderingen en gevaren. Van toen tot nu!
Herman Van Rompuy, éminence grise van de Europese politiek, was vandaag te gast bij de cd&v-Senioren in Vives Brugge. Hij had het over de mogelijkheden en moeilijkheden in de nieuwe wereld waarin we nu leven met als boodschap ‘Angst omzetten in hoop’.

Nieuwjaarsreceptie met Kris

Op 3 februari vond een druk bijgewoonde nieuwjaarsreceptie plaats van Wijs Grijs cd&v Roeselare. Het was voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis dat de nieuwjaarsdrink nog eens kon plaatsvinden. 85 aanwezigen hieven het glas op het nieuwe jaar. Zowel burgemeester Kris Declercq als voorzitter Thierry Bouckenooghe brachten een toespraak. Het was een geslaagde namiddag en alvast een goeie start van het nieuwe jaar.

 

 

 

Nieuwjaarsdrink cd&v senioren 10 januari 2023 - Wet89

 

Toespraak Eric Van Rompuy

Ik wens jullie allen het allerbeste voor het nieuwe jaar. Op het persoonlijk vlak een goede gezondheid voor u en uw familie en nog een jaar vol activiteiten.

Wanneer men spreekt over ouderen dan is het vaak in termen van vergrijzingskosten, betaalbaarheid van pensioenen, groeiende uitgaven voor gezondheid en zorg. Vanaf een bepaalde leeftijd worden mensen herleid tot hun maatschappelijke kost.

Nochtans willen ouderen blijven participeren aan de samenleving via vrijwilligerswerk, in gezinsverband, in verenigingen, in buurtwerking en de arbeidsmarkt. 30% van de Vlaamse bevolking is 60-plus. OUD IS NIET OUT was het leidthema van onze werking in 2022 en zal dit ook zijn in 2023 en de komende jaren.

We beleven beroerde tijden. De ene crisis volgt de andere op. Sinds het begin van deze eeuw zijn we terechtgekomen in een haast permanente crisis, een poly-crisis; de terroristische aanslagen, de bankencrisis, de klimaatcrisis, de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne, als gevolg daarvan de energiecrisis met inflatiepercentages boven de 10%, economische terugval en koopkrachtverlies, ook de steeds weerkerende migratiecrisis.

We voelen aan dat we een tijd van transitie, overgang beleven zonder dat we weten waar naartoe? What next?

Door al deze evenementen is de samenleving grondig door elkaar geschut. Men spreekt van een existentiële crisis, een beschavingscrisis. We leven in een tijd van angst en radicale onzekerheid.

De vervreemding en individualisering nemen toe. ANDERS gaan leven wordt een realiteit. Vooral de digitale ontwikkelingen (versterkt door de coronacrisis) hebben onze leefgewoonten veranderd. Vooral vele ouderen hebben moeite om deze digitalisering te verwerken in hun dagelijks leven. Er dreigt een digitale kloof te ontstaan tussen de generaties. Bankloketten en bankautomaten sluiten, de afbouw van persoonlijke dienstverlening bij betaling van belastingen en administratieve formaliteiten neemt toe. Zelfs parkeren en shoppen vraagt digitale vaardigheden via gebruik van App’s.

We stevenen af op een NABIJHEIDSCRISIS waarbij burgers het gevoel hebben nergens nog terecht te kunnen. Dit leidt tot woede en wanhoop.

Internet, facebook, smartphone domineren ons dagelijkse manier van leven.

Communicatie gebeurt meer en meer via sociale media waar populisten met slogans en oneliners met succes de bevolking opjutten tegen de structuren.

 

We hebben vanochtend speciaal Chris TAES uitgenodigd die over deze problematiek vorig jaar een boeiend boek heeft geschreven: WIJ DENKEN WAT U ZEGT - de taal van het populisme.

Chris is al 40 jaar een vriend van mij nog ten tijde van de CVP-Jongeren toen hij hoofdredacteur was van ons blad Radikaal. Chris was een tijdlang nationaal secretaris van de CVP ten tijde van de voorzitters Johan Vanhecke / Mark Van Peel.  Hij was ook 18 jaar Burgemeester van Kortenberg en voorzitter van de provincieraad Vlaams-Brabant.

In zijn boek spreekt hij over de verharding en de ontmenselijking van de samenleving. Vele mensen zijn brutaler, agressiever, niet-verdraagzaam, individualistischer hierin opgejaagd door de sociale media die het zwart-wit denken en de polarisatie in de hand werken.

In de politiek spelen de populisten hierop in. Chris tracht in zijn boek de taal van deze populisten te ontrafelen en pleit voor een depolarisatie. Het antwoord is niet grijs  maar kiezen voor kleur vanuit een duidelijk mensbeeld.

CD&V is in de jongste peilingen weggezakt tot beneden de 10%. De extremen gaan vooruit. In deze moeilijke crisistijden, waar het negativisme in de politiek en de samenleving de bovenhand halen, staan we voor de uitdaging een positieve boodschap te brengen die terug vertrouwen wekt bij de bevolking. Dit is een bijzonder moeilijke opgave want in de federale en Vlaamse regering heerst een groot wantrouwen tussen de partijen. De Wever zei onlangs nog dat hij CD&V “kapot” (sic) wil. Ongezien voor een partijvoorzitter die met deze partij in de Vlaamse meerderheid zit. Het populistisch taalgebruik bestaat dus ook in Vlaanderen.

 

Onze voorzitter Sammy Mahdi poogt onze partij opnieuw op de kaart te zetten niet met pakkende slogans of polariserende tweets maar met voldragen inhoudelijke standpunten die oplossingen brengen en hoop uitstralen.

Sammy wil hierbij de senioren betrekken. In een interview in HLN dit weekend zei hij: “Het maakt mij een beetje ongelukkig hoe we als samenleving omgaan met oudere mensen. Veel te vaak kijken we naar 65- plussers als mensen wier rol is uitgespeeld. We serveren ze af. Dag en bedankt. Die mensen willen nochtans dolgraag iets blijven doen en betekenen.”

In het kader van ons komend CD&V-congres in maart e.k. over gemeenschapsvorming heeft hij ons gevraagd actieve seniorenstandpunten in te brengen. Om de betrokkenheid te verhogen formuleerde hij een aanbeveling voor de partijraad om 20% van de plaatsen op de lijsten bij de komende gemeenteraadsverkiezingen voor te behouden voor senioren. Inclusieve maatschappij voor senioren wordt op die manier geen holle slogan.

Op onze themadag van november vroegen we meer aandacht voor het ouderenbeleid. Ouderen willen niet herleid worden tot zorg, kosten en pensioenen. We hebben nog steeds een maatschappelijke meerwaarde. Mensen mogen geen vervaldatum hebben; daarom weg met de leeftijdsgrenzen. Waarom geraakt een 50-plusser niet terug op de arbeidsmarkt? 

Mensen hebben recht tot op hoge leeftijd op een eigen woongelegenheid. In de programma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen moet CD&V in heel Vlaanderen opkomen voor dit thema: het promoten van alternatieve woonvormen zoals aanleunwoningen, assistentiewoningen, meer- generatiewoningen, zorgwoningen. Hiervoor vragen we een aangepast wettelijk kader.

Er moeten ook meer middelen gaan naar buurtwerking en thuiszorg. Positief is dat de Vlaamse middelen voor thuiszorg tussen 2018-2022 gestegen zijn met 30%.

Verontrustend is wel het personeelsgebrek zowel voor de thuiszorg als voor de Woon-en Zorgcentra. 1 op 10 WZC neemt geen bewoners meer op omwille van personeelstekort. 1 op 5 overweegt een opnamestop. De coronaperiode met de vele overlijdens heeft het vertrouwen in de goede werking van een aantal WZC ondermijnd, vaak ten onrechte maar  alleen mits meer zorgpersoneel kan dit wantrouwen worden getemperd.

Positief is wel dat de Vlaamse overheid de budgetten voor de wooncentra heeft verhoogd met 38% op 4 jaar tijd. De zorgbudgetten voor ouderen in de WZC met een laag inkomen worden extra verhoogd en er worden in 2023 energiepremies toegekend aan de WZC zodat de bewoners niet moeten opdraaien voor de verhoogde energiekosten. Dit is nodig want in 85% van de gevallen is het wettelijk pensioen van 1500 euro onvoldoende om een verblijf in een rustoord te betalen.

De Coronacrisis heeft in de samenleving veel negatieve gevoelens naar boven gebracht. De anderen, vooral de ouderen, werden vaak bekeken als potentiële  en mogelijke  besmetters. Er was vrees voor jobs, koopkracht en inperking van vrijheden. Het sociale leven kwam haast tot stilstand gedurende 2 jaar.

Anderzijds waren er ook positieve gevoelens. Velen hebben mekaar geholpen over de generaties heen. Ouderen hielpen de jongeren en omgekeerd. De solidariteit was ongezien groot. Dat was hartverwarmend. 

Dit bleek ook bij de Kerstdagen waar de families na 3 jaar terug eens samen konden vieren.

Ondanks de individualisering ontdekt de hedendaagse mens dat hij niet kan overleven zonder de anderen, dat we mekaar nodig hebben.

In dat perspectief is het verschrikkelijk wat er deze maanden in Oekraïne gebeurt. Hopelijk brengt 2023 hier een oplossing maar de menselijke tol zal ondraagbaar hoog blijven. Oorlog in Europa is terug. Het is een clash tussen beschavingen. Democratie en vrede zijn geen verworvenheden meer. 

 

 

 

 

Kris Nieuwjaart

Zet samen met ons 2023 feestelijk in!

Zondag 5 februari 2023 van 11u30 tot 14u30 - De Nieuwe Deure Izegemseaardeweg 32 Beveren

cd&v Roeselare nodigt je van harte uit op haar nieuwjaarslunch. Breng gerust familieleden, vrienden en buren mee.
Iedereen is welkom. Samen met onze mandatarissen en bestuursleden klinken we op een jaar vol nieuwe kansen.

Gezellige nieuwjaarslunch

Geniet van het lekkere kip met frietjes-buffet
Volwassenen €20, Veggie €18, kinderen €10
Vrijetijdspas? Stuur ons een mailtje!

Inschrijven

Mail naar cdenv.secr.roeselare@gmail.com voor 27/01
Gelieve het correcte bedrag over te schrijven op BE60 7775 5013 4970

Samen laten we Roeselare schitteren in 2023

Heel opvallend is de uil op onze facebook cover. En hij staat er niet zomaar. De uil representeert voor ons veel van wat we willen zijn en uitdragen. Een uil wordt geassocieerd met wijsheid. De kunst om in alle levensomstandigheden juist te oordelen en te handelen.


Van Herman Van Rompuy is geweten dat hij een begenadigd spreker is. Naast een economische en filosofische vorming heeft de Vlaams-Brabander een ongeëvenaarde politieke ervaring. De voormalige partijvoorzitter, premier en Europees president is dan ook een aangewezen persoon om zijn visie op onze maatschappelijke en politieke samenleving te geven.

Lezing Alain Remue

“De zoektocht die nooit stopt”


Zeg nooit, nooit…
We konden op 8 december kennis maken met een gedreven speurder die dag en nacht in de weer is om verdwenen of ontvoerde personen terug te vinden. Hij illustreerde de werking van de ‘Cel Vermiste Personen’ en wist op een inspirerende wijze te vertellen over de operaties van de Cel. Een sterke lezing die bij de 120 aanwezigen nog wat bleef nagalmen.

Twee topchefs, één keuken, welkom bij Wijs Grijs CD&VRSL


Op zaterdag 1 oktober genoten onze senioren van een heerlijk ontbijtbuffet. Niet zomaar een ontbijt, maar een ontbijt waarop alle mandatarissen en de bestuursploeg CD&V Roeselare werden uitgenodigd om samen lekker te ontbijten, kennis te maken, herinneringen op te halen, verhalen te delen en vooral om van gedachten te wisselen richting 2024.

Voor deze eerste editie zette Team Wijs Grijs twee topchefs, Carlos en Paul, aan het werk die het ontbijt op een sublieme manier verzorgden. Onthaal met bubbels of sinaasappelsap en een ochtendamuse. Een assortiment luxe broodjes, mini-koffiekoeken, wit en bruin boerenbrood, volkorenbrood, boterkoeken met rozijnen en croissants. Jonge Flandrien kaas, Mortadella, Breydelham, ambachtelijke confituur, choco- en speculoospasta, stukje Brie Fermier, fijnkost salami, keuze uit het ‘ei-menu’, yoghurt, vers fruit, koffie of thee en als afsluiter een passend mini-dessert.

Ontbijters keerden met een rond buikje en een goed gevoel huiswaarts en Team Wijs Grijs was verheugd met de grote opkomst en betrokkenheid. 

 

Nationaal voorzitter CD&V-Senioren te gast bij Wijs Grijs CD&VANRSL


Grote opkomst bij Wijs Grijs CD&VANRSL op 24 juni 2022 voor gastspreker Eric Van Rompuy nationaal voorzitter CD&V-senioren. Een eerlijk en daadkrachtig betoog met als boodschap: vertrouwen winnen is belangrijker dan (valse) hoop geven.
Tijdens het vragenuurtje hebben we ook de mens achter de politicus leren kennen. Zo vernamen we dat Eric een fanatiek supporter is van Rik Van Looy en aanhoorden we anekdotes “Vive le Vélo“ waardig.

Met een minuut stilte hebben we bij aanvang van de bijeenkomst Agnes Depreytere herdacht. Uittredend voorzitter Francine Degroote werd als blijk van dank voor haar trouw voorzitterschap CD&V Senioren Roeselare in de bloemetjes gezet. En Team Wijs Grijs werd aan de aanwezige leden; allemaal ‘Jong CD&V’ers’ met enorm veel ervaring, voorgesteld. 

Volgende bijeenkomst zaterdag 1 oktober 2022 - Internationale Ouderendag
We hebben ervoor gekozen om een ‘Wijs Grijs-ontbijt’ te organiseren. Niet zomaar een ontbijt, maar een ontbijt waarop alle mandatarissen CD&V Roeselare worden uitgenodigd om samen met jullie te tafelen, kennis te maken, herinneringen op te halen, van gedachten te wisselen, verhalen te delen,… en vooral om lekker te ontbijten. 
Hierbij vragen we om jullie interesse voor deze bijeenkomst te willen bevestigen om de nodige ruimte voor iedereen te kunnen voorbereiden
> thierry.bouckenooghe@telenet.be  

Hou het gezond en vooral geniet,
namens Team Wijs Grijs CD&VANRSL
Thierry Bouckenooghe

 

 

 

Defensie toont A400M aan Wijs Grijs CD&VANRSL


Wijs Grijs CD&VANRSL heeft op donderdag 19 mei 2022 de 15th Wing Luchttransport bezocht. Daar kregen ze een unieke blik achter de schermen van de Belgium-Luxembourg Binational Air Transport Unit A400M (BNU A400M
).


Onder een schuchtere zon werd om 8 uur koers gezet richting Melsbroek. Bij onze aankomst werden we opgewacht door de Commander A400M Maintenance Squadron 15th Wing Air Transport - Bert BOUCKENOOGHE, Ir Maj v/h Vlw, SBH. Na de koffie kregen we van Bert een briefing met veiligheidsinstructies, waarna we ook de functies en mogelijkheden van de A400M ontdekten.

De BNU A400M vloot beschikt over één Luxemburgs en zeven Belgische A400M toestellen die de verouderde C-130-transportvliegtuigen vervangen.

Het toestel belichaamt de Europese samenwerking op militair en industrieel vlak. Beide landen zorgen samen voor de aankoop, het beheer, de exploitatie en de ondersteuning van de vloot. In de BNU A400M werken Belgen en Luxemburgers in gemengde bemanningen. Ze vliegen ook met elkaars toestellen, wat de operationele samenwerking tussen beide partnerlanden ten goede komt. De BNU A400M wordt gezien als een voorbeeld van hoe internationale militaire samenwerking kan bijdragen tot een sterkere capaciteit door de krachten te bundelen en de middelen te delen.
 


Door Bert werden de taken van BNU A400M duidelijk omschreven. “Onder de operationele controle van het European Air Transport Command (EATC) voert de BNU A400M missies uit namens België en Luxemburg en voor de zes lidstaten van de EATC, evenals voor de 30 NAVO-bondgenoten en de lidstaten van de Europese Unie. Wereldwijd ondersteunen onze transportvliegtuigen de inzet van onze troepen in buitenlandse opdrachten of bij rampen. We houden ons ook klaar om te allen tijde op zeer korte termijn (24 uur) Belgische landgenoten uit het buitenland te repatriëren met een A400M-transportvliegtuig. Op een korte termijn (72 uur) moet de Luchtcomponent daarvoor verschillende toestellen kunnen inzetten. De Luchtcomponent helpt ook slachtoffers van rampen of oorlogsgeweld, zowel in België als elders in de wereld. Bij rampen op ons grondgebied vervoeren we mensen en materieel. Denk hierbij aan de gasramp in Gellingen, de aanslagen in Brussel en de overstromingen in Wallonië. Bij humanitaire operaties leveren we een belangrijke bijdrage aan de stabiliteit in de wereld. Noodhulp snel en efficiënt ter plaatse brengen is ook onze specialiteit, bijvoorbeeld na een zware aardbeving in het kader van B-FAST.”

Na de briefing startte de rondgang. Omdat de nieuwe toestellen een pak groter zijn, werd er op Melsbroek een gigantische (brand)veilige onderhoudsloods gebouwd. De loods is ruim twee voetbalvelden groot (13.875 m² ) en de poorten zijn 68m breed en 18.5m hoog. In de volledig uitgeruste loods kunnen gelijktijdig drie A400M-toestellen onderhoud krijgen.

Tijdens het afsluitend alcoholvrije drankje, waarop Bert uitvoerig werd bedankt voor de goeie ontvangst, kwam duidelijk naar voor dat onze groep ervan overtuigd is dat luchttransport een belangrijke militaire capaciteit is.

Voor het middagmaal was Wijs Grijs CD&VANRSL van harte welkom in het clubhuis-restaurant van de Brabantse Golf. Na de koffie werd de terugvlucht aangevat. We zijn veilig geland om 17.08 uur op ‘Sterrebos Airport’. Oh ja! … waar is Nicole?

"Geronimo"
Thierry Bouckenooghe


Ontvangst met koffie


Briefing


Planning vluchten


Eén en al aandacht


A400M in onderhoud


Eén van de vier motoren A400M


Op de vele vragen kwam telkens een antwoord


Imposant


Wijs Grijs CD&VANRSL


Wijs Grijs CD&VANRSL


Boarding


Ready to take off


Het was druk in de laadruimte A400M


Wijs Grijs CD&VANRSL onder de indruk capaciteit 15th WING AIR TRANPORT


Tevreden A400M als stille getuige van ons bezoek 


Op het einde kregen we een 'Luchtdouche'


Van een koffer gesproken


Fiere papa... Dankjewel Bert, 't was TOP!


Perfecte locatie


Hongerige magen stillen... sommigen hadden trek in pannenkoeken :-) 


Twee 'Irish friends' sluiten als laatsten de rangen om huiswaarts te keren ...


Hieronder kan je kennismaken met onze ploeg WIJS GRIJS CD&VANRSL

Activiteiten in 2022
Mei: Ready to take off
Juni: Nationaal voorzitter CD&V-senioren Eric Van Rompuy te gast bij Wijs Grijs CD&VANRSL
September: KRIS ZOMERT
Oktober: Wijs Grijs aan de ontbijttafel met alle mandatarissen CD&VANRSL
December: Lezing Alain Remue “De zoektocht die nooit stopt”

 Activiteiten in 2020
Januari: Burgemeester Kris Declercq te gast bij CD&V-Senioren
Februari: Bezoek WZC De Waterdam

Activiteiten in 2019
Januari: Burgemeester Kris Declercq te gast bij CD&V-Senioren
Maart: Bezoek aan Sportoase - Schiervelde Roeselare
April: Federaal parlementslid en eerste schepen Nathalie Muylle te gast bij CD&V-Senioren
Juni: Federaal volksvertegenwoordiger Nathalie Muylle te gast bij CD&V-Senioren
September: Bezoek INAGRO - Beitem
Oktober: Psychiater - psychoterapeut Ann Verbrugghe te gast bij CD&V-Senioren
December: Raadslid Matthijs Samyn te gast bij CD&V-Senioren

Activiteiten in 2018
Januari: Burgemeester Kris Declercq te gast bij CD&V-Senioren 
Maart: “Europa is dichter dan je denkt” met Europees Parlementslid Tom Vandenkendelaere 
April: Schepen & provincieraadslid Marc Vanwalleghem te gast bij CD&V-Senioren
Juni: “Mobiliteitsplan: visie voor veilig en vlot verkeer” met schepen Griet Coppé

Activiteiten in 2017
Januari: Nieuwjaarsbijeenkomst met burgemeester Kris Declercq
April: Damienne Cottens te gast bij CD&V-Senioren 
Mei:  Schepen Filiep Bouckenooghe te gast bij CD&V-Senioren
September: Schepen Nathalie Muylle te gast bij CD&V-Senioren
November: Stefaan Vandenhende te gast bij CD&V-Senioren

Activiteiten in 2016 
Januari: Nieuwjaarsbijeenkomst met burgemeester Luc Martens
Februari: Commissaris Rudy Cracco - RIHO te gast bij CD&V-Senioren 
April: Schepen Griet Coppé te gast bij CD&V-Senioren
Mei: Europees Parlementslid Tom Vandenkendelaere
Juni: Roeselaars Zorgbedrijf te gast bij CD&V-Senioren
September: 25 jaar CD&V Senioren - Leuven
September: Bernadette Van Den Heuvel te gast bij CD&V-Senioren
November: Schepen Nathalie Muylle te gast bij CD&V-Senioren