Van Herman Van Rompuy is geweten dat hij een begenadigd spreker is. Naast een economische en filosofische vorming heeft de Vlaams-Brabander een ongeëvenaarde politieke ervaring. De voormalige partijvoorzitter, premier en Europees president is dan ook een aangewezen persoon om zijn visie op onze maatschappelijke en politieke samenleving te geven.

Lezing Alain Remue

“De zoektocht die nooit stopt”


Op donderdag 8 december komt Alain Remue een unieke inkijk geven bij de Cel Vermiste Personen van de Federale Politie. Deze dienst houdt zich bezig met de opsporing van en het onderzoek naar onrustwekkende verdwijningen en alle verdwijningen van minderjarigen. De Cel is opgericht naar aanleiding van de zaak Dutroux.

Alain Remue weet op een inspirerende wijze te vertellen over de operaties van de Cel. Hij illustreert haar werking met enkele intrigerende verhalen. Hij staat bekend als een gedreven speurder, die dag en nacht in touw is om verdwenen of ontvoerde personen terug te vinden.

Deze lezing kan daarom ook op het laatste nippertje gecancelled worden, aangezien verdwijningen uiteraard altijd voorrang kennen. Laten we hopen dat dit die avond niet het geval zal zijn.​​

Voor wie?
Iedereen is welkom.

Waar en wanneer?
Donderdag 8 december om 19u CM-Regiokantoor (eerste verdieping) Mandellaan, 79 - 8800 Roeselare 

Inschrijven
Wij vragen een kleine bijdrage van € 7 per persoon. Een gedeelte van het inkomgeld gaat naar de sociale activiteiten Cel Vermiste Personen.

Graag willen we u verzoeken om:
Uw aanwezigheid door te geven, ten laatste tegen 15 november, dit met vermelding van het aantal personen. 
U kan dit doen via mail op volgend adres: thierry.bouckenooghe@telenet.be of telefonisch op het nummer 051/20 54 77.
Het bedrag voorafgaand te storten op rekeningnummer van Wijs Grijs CD&V Roeselare: BE29 7340 4545 0064 met mededeling ‘Lezing A. Remue’.

 

De ‘Vijfde Dag’

In aanloop naar de verkiezingen 2024 is Team Wijs Grijs cd&v Roeselare in mei 2022 gestart met het organiseren van activiteiten die het vertrouwen en de samenhorigheid sterkt.
Gelet op het feit dat we onze activiteiten normaal op een vrijdag organiseren zullen we vanaf 2023 van start gaan met de ‘Vijfde Dag’, met de Zevende dag als inspiratiebron. We gaan voor een panelgesprek in een nieuwe setting met senioren, met mandatarissen en twee moderators. De ‘Vijfde dag’ zal tot 13 oktober 2024 op geregelde tijdstippen terugkomen. Verder willen we de ‘Vijfde Dag’ ook een gezicht geven. Iedere vijfde dag van de week, behalve tijdens schoolvakanties, valt een ‘vijfde-dag-nws’ in de mailbox van onze senioren.

 

 

 

Save the date! Donderdag 8 december 2022 om 19h00
Lezing Alain Remue: 
"De zoektocht die nooit stopt”

De foute plek op het foute moment. Een waanzinnige overstroming. Onrustwekkende verdwijningen komen jammer genoeg te vaak voor. In nasleep van de zaak-Dutroux heeft men hiervoor de Cel Vermiste Personen opgericht. Aan het hoofd voormalig collega: Alain Remue.
Als founding father van deze instantie neemt hij ons donderdag 8 december mee om te praten over bekende en minder bekende zaken. Over hoe de cel te werk gaat wanneer uw buurman of een familielid plots vermist blijkt te zijn. Over welke middelen allemaal ingezet worden bij een zoektocht. Maar ook over situaties als ‘hoe veilig met je kinderen of kleinkinderen naar grote manifestaties gaan’ of ‘wat kan je doen indien een familielid dement wordt?’ Hij geeft een boeiende inkijk in een wereld die voor velen onbekend is en blijft.
Kortom, de zoektocht die nooit stopt. Zeg immers nooit nooit …

CM-Regiokantoor Mandellaan, 79 - 8800 Roeselare
IEDEREEN WELKOM! Mogelijkheid tot inschrijven volgt.

Met vriendelijke groet,
namens Team Wijs Grijs CD&VRSL
Thierry Bouckenooghe

 

 

Twee topchefs, één keuken, welkom bij Wijs Grijs CD&VRSL


Op zaterdag 1 oktober genoten onze senioren van een heerlijk ontbijtbuffet. Niet zomaar een ontbijt, maar een ontbijt waarop alle mandatarissen en de bestuursploeg CD&V Roeselare werden uitgenodigd om samen lekker te ontbijten, kennis te maken, herinneringen op te halen, verhalen te delen en vooral om van gedachten te wisselen richting 2024.

Voor deze eerste editie zette Team Wijs Grijs twee topchefs, Carlos en Paul, aan het werk die het ontbijt op een sublieme manier verzorgden. Onthaal met bubbels of sinaasappelsap en een ochtendamuse. Een assortiment luxe broodjes, mini-koffiekoeken, wit en bruin boerenbrood, volkorenbrood, boterkoeken met rozijnen en croissants. Jonge Flandrien kaas, Mortadella, Breydelham, ambachtelijke confituur, choco- en speculoospasta, stukje Brie Fermier, fijnkost salami, keuze uit het ‘ei-menu’, yoghurt, vers fruit, koffie of thee en als afsluiter een passend mini-dessert.

Ontbijters keerden met een rond buikje en een goed gevoel huiswaarts en Team Wijs Grijs was verheugd met de grote opkomst en betrokkenheid. 

 

Nationaal voorzitter CD&V-Senioren te gast bij Wijs Grijs CD&VANRSL


Grote opkomst bij Wijs Grijs CD&VANRSL op 24 juni 2022 voor gastspreker Eric Van Rompuy nationaal voorzitter CD&V-senioren. Een eerlijk en daadkrachtig betoog met als boodschap: vertrouwen winnen is belangrijker dan (valse) hoop geven.
Tijdens het vragenuurtje hebben we ook de mens achter de politicus leren kennen. Zo vernamen we dat Eric een fanatiek supporter is van Rik Van Looy en aanhoorden we anekdotes “Vive le Vélo“ waardig.

Met een minuut stilte hebben we bij aanvang van de bijeenkomst Agnes Depreytere herdacht. Uittredend voorzitter Francine Degroote werd als blijk van dank voor haar trouw voorzitterschap CD&V Senioren Roeselare in de bloemetjes gezet. En Team Wijs Grijs werd aan de aanwezige leden; allemaal ‘Jong CD&V’ers’ met enorm veel ervaring, voorgesteld. 

Volgende bijeenkomst zaterdag 1 oktober 2022 - Internationale Ouderendag
We hebben ervoor gekozen om een ‘Wijs Grijs-ontbijt’ te organiseren. Niet zomaar een ontbijt, maar een ontbijt waarop alle mandatarissen CD&V Roeselare worden uitgenodigd om samen met jullie te tafelen, kennis te maken, herinneringen op te halen, van gedachten te wisselen, verhalen te delen,… en vooral om lekker te ontbijten. 
Hierbij vragen we om jullie interesse voor deze bijeenkomst te willen bevestigen om de nodige ruimte voor iedereen te kunnen voorbereiden
> thierry.bouckenooghe@telenet.be  

Hou het gezond en vooral geniet,
namens Team Wijs Grijs CD&VANRSL
Thierry Bouckenooghe

 

 

 

Defensie toont A400M aan Wijs Grijs CD&VANRSL


Wijs Grijs CD&VANRSL heeft op donderdag 19 mei 2022 de 15th Wing Luchttransport bezocht. Daar kregen ze een unieke blik achter de schermen van de Belgium-Luxembourg Binational Air Transport Unit A400M (BNU A400M
).


Onder een schuchtere zon werd om 8 uur koers gezet richting Melsbroek. Bij onze aankomst werden we opgewacht door de Commander A400M Maintenance Squadron 15th Wing Air Transport - Bert BOUCKENOOGHE, Ir Maj v/h Vlw, SBH. Na de koffie kregen we van Bert een briefing met veiligheidsinstructies, waarna we ook de functies en mogelijkheden van de A400M ontdekten.

De BNU A400M vloot beschikt over één Luxemburgs en zeven Belgische A400M toestellen die de verouderde C-130-transportvliegtuigen vervangen.

Het toestel belichaamt de Europese samenwerking op militair en industrieel vlak. Beide landen zorgen samen voor de aankoop, het beheer, de exploitatie en de ondersteuning van de vloot. In de BNU A400M werken Belgen en Luxemburgers in gemengde bemanningen. Ze vliegen ook met elkaars toestellen, wat de operationele samenwerking tussen beide partnerlanden ten goede komt. De BNU A400M wordt gezien als een voorbeeld van hoe internationale militaire samenwerking kan bijdragen tot een sterkere capaciteit door de krachten te bundelen en de middelen te delen.
 


Door Bert werden de taken van BNU A400M duidelijk omschreven. “Onder de operationele controle van het European Air Transport Command (EATC) voert de BNU A400M missies uit namens België en Luxemburg en voor de zes lidstaten van de EATC, evenals voor de 30 NAVO-bondgenoten en de lidstaten van de Europese Unie. Wereldwijd ondersteunen onze transportvliegtuigen de inzet van onze troepen in buitenlandse opdrachten of bij rampen. We houden ons ook klaar om te allen tijde op zeer korte termijn (24 uur) Belgische landgenoten uit het buitenland te repatriëren met een A400M-transportvliegtuig. Op een korte termijn (72 uur) moet de Luchtcomponent daarvoor verschillende toestellen kunnen inzetten. De Luchtcomponent helpt ook slachtoffers van rampen of oorlogsgeweld, zowel in België als elders in de wereld. Bij rampen op ons grondgebied vervoeren we mensen en materieel. Denk hierbij aan de gasramp in Gellingen, de aanslagen in Brussel en de overstromingen in Wallonië. Bij humanitaire operaties leveren we een belangrijke bijdrage aan de stabiliteit in de wereld. Noodhulp snel en efficiënt ter plaatse brengen is ook onze specialiteit, bijvoorbeeld na een zware aardbeving in het kader van B-FAST.”

Na de briefing startte de rondgang. Omdat de nieuwe toestellen een pak groter zijn, werd er op Melsbroek een gigantische (brand)veilige onderhoudsloods gebouwd. De loods is ruim twee voetbalvelden groot (13.875 m² ) en de poorten zijn 68m breed en 18.5m hoog. In de volledig uitgeruste loods kunnen gelijktijdig drie A400M-toestellen onderhoud krijgen.

Tijdens het afsluitend alcoholvrije drankje, waarop Bert uitvoerig werd bedankt voor de goeie ontvangst, kwam duidelijk naar voor dat onze groep ervan overtuigd is dat luchttransport een belangrijke militaire capaciteit is.

Voor het middagmaal was Wijs Grijs CD&VANRSL van harte welkom in het clubhuis-restaurant van de Brabantse Golf. Na de koffie werd de terugvlucht aangevat. We zijn veilig geland om 17.08 uur op ‘Sterrebos Airport’. Oh ja! … waar is Nicole?

"Geronimo"
Thierry Bouckenooghe


Ontvangst met koffie


Briefing


Planning vluchten


Eén en al aandacht


A400M in onderhoud


Eén van de vier motoren A400M


Op de vele vragen kwam telkens een antwoord


Imposant


Wijs Grijs CD&VANRSL


Wijs Grijs CD&VANRSL


Boarding


Ready to take off


Het was druk in de laadruimte A400M


Wijs Grijs CD&VANRSL onder de indruk capaciteit 15th WING AIR TRANPORT


Tevreden A400M als stille getuige van ons bezoek 


Op het einde kregen we een 'Luchtdouche'


Van een koffer gesproken


Fiere papa... Dankjewel Bert, 't was TOP!


Perfecte locatie


Hongerige magen stillen... sommigen hadden trek in pannenkoeken :-) 


Twee 'Irish friends' sluiten als laatsten de rangen om huiswaarts te keren ...


Hieronder kan je kennismaken met onze ploeg WIJS GRIJS CD&VANRSL

Activiteiten in 2022
Mei: Ready to take off
Juni: Nationaal voorzitter CD&V-senioren Eric Van Rompuy te gast bij Wijs Grijs CD&VANRSL
September: KRIS ZOMERT
Oktober: Wijs Grijs aan de ontbijttafel met alle mandatarissen CD&VANRSL 

Activiteiten in 2020
Januari: Burgemeester Kris Declercq te gast bij CD&V-Senioren
Februari: Bezoek WZC De Waterdam

Activiteiten in 2019
Januari: Burgemeester Kris Declercq te gast bij CD&V-Senioren
Maart: Bezoek aan Sportoase - Schiervelde Roeselare
April: Federaal parlementslid en eerste schepen Nathalie Muylle te gast bij CD&V-Senioren
Juni: Federaal volksvertegenwoordiger Nathalie Muylle te gast bij CD&V-Senioren
September: Bezoek INAGRO - Beitem
Oktober: Psychiater - psychoterapeut Ann Verbrugghe te gast bij CD&V-Senioren
December: Raadslid Matthijs Samyn te gast bij CD&V-Senioren

Activiteiten in 2018
Januari: Burgemeester Kris Declercq te gast bij CD&V-Senioren 
Maart: “Europa is dichter dan je denkt” met Europees Parlementslid Tom Vandenkendelaere 
April: Schepen & provincieraadslid Marc Vanwalleghem te gast bij CD&V-Senioren
Juni: “Mobiliteitsplan: visie voor veilig en vlot verkeer” met schepen Griet Coppé

Activiteiten in 2017
Januari: Nieuwjaarsbijeenkomst met burgemeester Kris Declercq
April: Damienne Cottens te gast bij CD&V-Senioren 
Mei:  Schepen Filiep Bouckenooghe te gast bij CD&V-Senioren
September: Schepen Nathalie Muylle te gast bij CD&V-Senioren
November: Stefaan Vandenhende te gast bij CD&V-Senioren

Activiteiten in 2016 
Januari: Nieuwjaarsbijeenkomst met burgemeester Luc Martens
Februari: Commissaris Rudy Cracco - RIHO te gast bij CD&V-Senioren 
April: Schepen Griet Coppé te gast bij CD&V-Senioren
Mei: Europees Parlementslid Tom Vandenkendelaere
Juni: Roeselaars Zorgbedrijf te gast bij CD&V-Senioren
September: 25 jaar CD&V Senioren - Leuven
September: Bernadette Van Den Heuvel te gast bij CD&V-Senioren
November: Schepen Nathalie Muylle te gast bij CD&V-Senioren