Het schepencollege omvat de burgemeester, acht schepenen waaronder de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst en de algemeen directeur. Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de voorzitter van het het bijzonder comité voor de sociale dienst integraal deel uitmaakt van het schepencollege. De gemeenteraad kiest de schepenen uit eigen leden.

De schepenen hebben geen aparte bevoegdheid, maar nemen gezamenlijke beslissingen. Er is wel een onderlinge taakverdeling. Het schepencollege zou je het dagelijks bestuur van de stad kunnen noemen. In onze stad vergadert het college van burgemeester en schepenen iedere maandagnamiddag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. 

Kris Declercq

Burgemeester

Delaerestraat 2/8

8800 Roeselare

051 26 22 01

burgemeester@roeselare.be

CD&V

Zitdagen: Site De Munt - Bestuurszone, De Munt 26 op vrijdag van 10.30 u. tot 11.30 u.

Omwille van de huidige coronamaatregelen gaan de zitdagen digitaal door op afspraak. We voorzien 15 minuten per afspraak.

Bevoegdheden:

 • Algemeen stedenbeleid
 • Ondernemen
 • Veiligheid
 • Bestuurszaken
 • Communicatie en stadsmarketing
 • Wijkenbeleid en participatie

Nathalie Muylle

1ste schepen

Vijfwegenstraat 316

8800 Roeselare

051 26 21 02

nathalie.muylle@roeselare.be

CD&V

Zitdagen: Op afspraak

Bevoegdheden:

 • Omgevingsvergunningen, ruimtelijk planningsproces en stadsontwikkeling
 • Stedelijk basisonderwijs, SASK en STAP
 • Patrimonium (inclusief H-fonds)
 • Wijkhuizen

Michèle Hostekint

2de schepen

Jules Lagaelaan 5

8800 Roeselare

051 22 62 64

michele.hostekint@roeselare.be

Sp.a & de Vernieuwers

Zitdagen: Op afspraak

Bevoegdheden:

 • Natuur & bos
 • Wonen
 • Klimaat & duurzaamheid
 • Gezondheids- & armoedebeleid
 • Diversiteit & Gelijke Kansen
 • Integratie

José Debels

3de schepen

Blinde Rodenbachstraat 138

8800 Roeselare

051 26 21 03 of 0486 61 34 18

jose.debels@roeselare.be

CD&V

Zitdagen:

Op afspraak

Bevoegdheden:

 • Sport & sportinfrastructuur
 • Sociale economie & werk
 • Vrijwilligersbeleid
 • Feesten & evenementen
 • Facilitair & sitebeheer
 • KOERS. Museum van de wielersport

Stefaan Van Coillie

4de schepen

Sint-Eloois-Winkelsestraat 115E

8800 Roeselare

051 26 21 01

stefaan.vancoillie@roeselare.be

CD&V

Zitdagen: Op afspraak

Bevoegdheden:

 • Financiën
 • Mobiliteit
 • Afval en netheid
 • Inname openbaar domein
 • Toegankelijkheid
 • Burgerzaken

Mieke Vanbrussel

5de schepen

Gladiolenstraat 31

8800 Roeselare

051 26 21 08

mieke.vanbrussel@roeselare.be

CD&V

Zitdagen:  Op afspraak

Bevoegdheden:

 • Cultuur, erfgoed en culturele infrastructuur
 • Archief
 • Flankerend onderwijs
 • Voorzitterschap De Spil
 • Kerkfabrieken

Francis Debruyne

6de schepen

Zwingelaarsstraat 20

8800 Roeselare

051 26 21 05

francis.debruyne@roeselare.be

CD&V

Zitdagen: Op afspraak

Bevoegdheden:

 • Land- en tuinbouw
 • Projecten openbaar domein
 • Onderhoud openbaar domein, bebloeming
 • Waterhuishouding
 • Vaderlandslievende verenigingen

Matthijs Samyn

7ste schepen

De Witte Reek 33

8800 Roeselare

051 26 22 15

matthijs.samyn@roeselare.be

CD&V

Zitdagen: Op afspraak 

Bevoegdheden: 

 • Personeel en organisatie & dienstverlening
 • Jeugd en jeugdinfrastructuur
 • ICT/Smart City
 • Dierenwelzijn
 • Toerisme
 • Mondiaal beleid (Noord-Zuid)

Bart Wenes

8ste schepen

Abeelstraat 3 bus A

8800 Roeselare

051 80 59 00

bart.wenes@roeselare.be

CD&V

Zitdagen: Welzijnshuis, op afspraak

Bevoegdheden:

 • Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst
 • OCMW-beleid & Welzijnshuis
 • Seniorenbeleid
 • Motena

Geert Sintobin

Algemeen directeur

Botermarkt 2

8800 Roeselare

051 26 22 11

geert.sintobin@roeselare.be

Zitdagen: Op afspraak