DEUTSCH | FRANCAIS |  ENGLISH | ESPANOL | RUSSIAN | ARABIC | TÜRK | ROMÂNA | POLSKI

Mag ik stemmen? Voor vele van onze inwoners is dit een eenvoudige vraag met een evident antwoord. Voor niet-Belgen gelden er een aantal bijkomende regels. 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen mogen niet-Belgen stemmen als ze voldoen aan de voorwaarden én zichzelf registreren bij het lokale bestuur. De registratieperiode loopt van 1 mei 2018 tem 1 augustus 2018. De voorwaarden worden opgesplitst tussen niet-Belgen uit een EU-land en niet-Belgen van landen buiten de Europese Unie.

Niet-belgen uit een EU-land:

  • moeten minstens 18 jaar zijn op de dag van de verkiezingen.
  • moeten ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van een Belgische gemeente (je hoofdverblijfplaats)
  • mogen niet geschorst zijn of uitgesloten zijn van het kiesrecht.

Niet-Belgen van landen buiten de Europese Unie moeten bovendien …

  • 5 jaar ononderbroken legaal in België wonen
  • verklaren dat zij de Belgische grondwet, de Belgische wetten en het Europees Verdrag voor de rechten van de mens naleven.

Meer uitleg over het begrip “5 jaar wettig verblijf” lees je in deze omzendbrief van de federale overheid (vanaf pg 8).

Hoe inschrijven?

Je moet inschrijven voor 1 augustus 2018. Je kan je dus ten laatste laten registreren op 31 juli 2018. Het inschrijvingsformulier kan je afhalen of invullen bij het gemeentehuis. Of je kan jouw aanvraag per brief indienen.

Wanneer je dit formulier hebt ingevuld en bezorgd aan het gemeentebestuur, krijg je een ontvangstbewijs. Daarna zal het gemeentebestuur alle gegevens controleren en je zo snel mogelijk laten weten via een aangetekende brief of de inschrijving als kiezer wordt aanvaard.

-------------------------------

Geen Belg?! Toch kan ook jij je stem uitbrengen bij de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2018, net als alle Belgische kiezers. Niet-Belgen moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen en – belangrijk! – zich vóór 1 augustus 2018 laten registreren als kiezer bij hun gemeentebestuur. Doén, zouden we zeggen, dan stem jij ook!

  

 

 

 

 

 

Andere informatiebronnen