1. VERDER ONDERNEMEND VOORUIT: Meer ruimte voor start-ups

Roeselare is een stad van ondernemers. Dat is altijd zo geweest en we willen dat dat ook zo blijft. In de voorbije jaren hebben we gezien hoezeer de vraag naar werkplaatsen voor KMO’s en in het bijzonder voor startups gestegen is. Zo is het Huis van de Voeding een echt centrum voor starters geworden. In de komende zes jaar willen we dat het stadsbestuur het starters nog makkelijker maakt. Zo willen wij extra ruimte voor starters en willen we inzetten op extra gronden voor KMO’s die betaalbaar zijn. We vragen dat er, naast het bestaande Ondernemersforum, ook een Startersforum opgestart wordt om de start-ups te laten netwerken en inspiratie te bieden. We slaan ook met Unizo en VOKA de handen in elkaar om het Startersloket zo duidelijk mogelijk te promoten aan Roeselaarse jongeren. Iedereen die met een idee zit, moet de kans krijgen om het te lanceren!

2. VERDER VEILIG/VLOT VOORUIT: Veilige fietsroutes naar school

Met jong CD&V willen wij veilig vooruit. Er werden de voorbije 6 jaar 33 km nieuwe fietspaden aangelegd. Deze trend willen wij verder zetten en zelfs verdrievoudigen. De volgende 6 jaar willen we gaan voor 100 km nieuwe, veilige en groene fietspaden. Deze fietspaden dienen ook voorzien te worden van LED-verlichting om de veiligheid te vergroten. Om het nog veiliger te maken moeten fietspaden, zeker langs drukke invalswegen, vrijliggend komen te liggen. Op die manier kan de schoolgaande jeugd (meer dan 6000 kinderen en jongeren) op een veilige manier de school bereiken. Woon-werkverkeer wordt zo ook aantrekkelijker. Een “chip”-systeem voor alle fietsen zou een meerwaarde kunnen zijn voor preventie en tracering bij diefstal.

3. VERDER JONG VOORUIT: Investeren in een bruisend jeugd- en verenigingsleven

We willen verder jong vooruit samen mét de jongeren. Daarom moet iedere euro dat voorzien wordt voor jeugd, ook effectief naar jeugd gaan. Om dit te realiseren, moet er een transparant beleid zijn waar jongeren en verenigingen zelf inspraak in krijgen. Eerste aanspreekpunt is natuurlijk de jeugdraad, maar ook scholen, leerlingenvertegenwoordigers en andere organisaties die zich focussen op jongeren kunnen worden betrokken. Daarom willen we een jongerenconferentie organiseren in de stad, die de betrokken partijen samenbrengt. We hebben in Roeselare een bruisend verenigingsleven, en die verenigingen moeten dan ook ten volle de steun van de stad krijgen. Met een app, waarin we beschikbare evenementenlocaties samenbrengen, kunnen verenigingen gemakkelijker naar een geschikte, betaalbare locatie voor hun evenement zoeken. Via de app kunnen we ook evenementen die verenigingen organiseren kenbaar maken naar andere jongeren toe: een soort evenementenkalender. Ook moeten ze optimaal ondersteund worden wat betreft infrastructuur. Tot slot willen we de aanvraag van vergunningen vergemakkelijken. Natuurlijk moeten jongeren die niet in een vereniging zitten, optimaal ondersteund worden door ze te betrekken en ook hun stem te laten weerklinken in de jeugdraad.

4. VERDER SPORTIEF VOORUIT: Van sport een levensstijl maken

Roeselare beweegt. Onze stad groeit en het aantal sportende inwoners groeit mee. Er is een grote nood aan sportinfrastructuur door het toenemende aantal sportclubs en het ontdekken van andere sporten. De focus ligt op het verder ontwikkelen van nieuwe sportinfrastructuur alsook het optimaliseren van de bestaande sportplaatsen, zoals bijvoorbeeld het sportcomplex aan de Spanjestraat en schoolsportinfrastructuur. Er moet ruimte komen voor bijvoorbeeld gevechtssporten en nieuwe sporten zoals bv. cricket of rugby en dat ook in de deelgemeenten. Extra groen zorgt ook voor extra ontspanningsruimte en extra plaatsen om in beweging te zijn. Of wat dacht u bijvoorbeeld van sportfaciliteiten op bedrijventerreinen voor een gezonde work-life-balance? Ook de aanleg van extra fietspaden zorgt niet enkel voor een betere doorstroming maar ook voor een stad in beweging én een extra motivatie voor de jeugd om zich door de stad te bewegen. De subsidiereglementen moeten worden herbekeken om samen met de sportclubs jong en oud te motiveren aan sport te doen. We moeten garanderen dat huidige initiatieven zoals het criterium Roeselare Loopt en de bestaande infrastructuur zoals het nieuwe zwemcomplex Sportoase ten volle en optimaal benut worden.

5. Onze stem in de provincieraad: Ruimte voor jonge gezinnen en alleenstaanden

Roeselare wil een stad zijn waar het goed is om te wonen en leven voor jonge gezinnen en alleenstaanden. Te vaak kiezen jongeren er nog voor om te wonen én te werken in steden zoals Antwerpen, Brussel of Gent. Willen we een braindrain tegengaan dan moeten we zorgen dat onze stad voor die doelgroep een evidentie is om er te wonen. De provincie kan daarbij helpen! Dit kan door hen een extra duw in de rug te geven wanneer ze een eerste woning willen aankopen. Of door het fiscaal interessant maken van de renovatie van een woning.

Om werk in onze provincie aantrekkelijk te maken, willen we de focus van het economisch beleid leggen op het verder aantrekken van bedrijven en het creëren van meer hoogopgeleide jobs.

En na het werk, volgt de ontspanning! Dit kan aan de Kust of in één van de machtig mooie provinciale domeinen. We moeten blijven inzetten op de verdere uitbouw van deze provinciale domeinen, zoals het Sterrebos. En de verbinding tussen de verschillende provinciale domeinen moet gemaakt worden door groene fietsnetwerken.

West-Vlaanderen als provincie waar het goed is om te wonen, werken en leven: dat is onze ambitie.

Onze JONGCD&V-kandidaten voor Roeselare