Nieuwsbrief
CD&V Roeselare
08/04/2017
 
 


In de binnenstad worden de laatste loodjes gelegd voor de aanleg van het ‘warmtenet’: onze eigen stads-centrale verwarming.  Het warm water uitgevonden ? Inderdaad, want de buizen van dit warmtenet transporteren straks met de restwarmte van de verbrandingsoven de milieuvriendelijke energie naar nieuwe woningen in de stad, scholen en het nieuwe zwembad.  â€˜Een eigen energiecentrale in Roeselare ?’ was overigens een van de ‘wat als’-vragen op onze eerste stadsatelier over een klimaatvriendelijke stad: je leest er hier onder meer over.

Maar het échte warmtenet zijn wij Roeselarenaars zelf natuurlijk: in de warmte van een fijne paasvakantie op een zonnig stadsterras, de ondersteuning van onthaaloma’s- en opa’s, de op-poppende initatieven van jong RSL, de voorbereidingen voor de Dag van de Buren, … ‘Oltegoare Roeseloare’ riepen we onlangs allen samen aan de zijlijn van onze sportclubs, maar het geldt elke dag, in elke wijk, in elke straat !

Kris Declercq
Burgemeester van RoeselareHet stadsbestuur wil projecten die het leven in een buurt aangenamer maken, zowel financieel als logistiek steunen. Wie met zijn buurt een project plant, kan in april een aanvraag binnen het subsidiereglement Wijk in Actie indienen. Wijk In Actie kan 1 keer per jaar ingediend worden en dit vóór 1 mei, 1 september of 1 januari rekening houdend met een administratieve beslissingstermijn van 4 weken.

De subsidieaanvragen worden beoordeeld door een jury. De toelage bedraagt maximum 1 000 euro, een aardig bedrag om een buurtgericht project te realiseren. Meer informatie: dienst Samenleven, Botermarkt 2, 8800 Roeselare | 051 26 24 64 | samenleven@roeselare.be

Lees meer ›
Zaterdag werden onze Toekomstateliers afgetrapt met een eerste bijeenkomst over Energie en Klimaat in MIROM. Het werd een interessante wisseling van gedachten over het warmtenet, elektrische auto’s en het steunen van burgerinitiatieven rond schone energie.

Bekijk de filmpjes op de Facebook-pagina www.facebook.com/jijmaaktRoeselare of op www.jijmaaktRoeselare.be.

Lees meer ›
Zorgen voor voldoende handen in de zorg blijft een uitdaging, blijft Vlaams Volksvertegenwoordiger Griet Coppé telkens weer herhalen. Verzorgenden, zorgkundigen en verpleegkundigen behoren volgens de VDAB tot de zwaarste knelpuntberoepen. Minister Vandeurzen lanceerde in 2015 het Actieplan 3.0 ‘Werk maken van werk in de zorgsector’. De zorgambassadeur Lon Holtzer gaf afgelopen week een stand van zaken in de commissie Welzijn.  Herbekijk de vergadering hier.

Twee weken terug, op 22 maart, herdachten we de slachtoffers van de aanslagen van vorige jaar in Zaventem en het metrostation Maalbeek. Federaal Volksvertegenwoordiger Nathalie Muylle stelt de zaken scherp: ‘Vanuit de collectieve solidariteit met de slachtoffers en hun nabestaanden wil de regering een vergoedingsregeling uitwerken en een bijzondere erkenning geven aan de slachtoffers van de terreurdaden.

De besprekingen zijn deze week gestart in het parlement.  Op vraag van de slachtoffers wachten we op de aanbevelingen van de onderzoekscommissie aanslagen. Hun vragen zijn zeer divers, van een tussenkomst in medische kosten, herstelpensioenen tot tussenkomst in mobiliteit, erfenisrechten, juridische bijstand… We hopen als commissie voor de zomer een definitieve regeling te stemmen.’

In het Europees Parlement stemde Europees Parlementslid Tom Vandenkendelaere deze week over de krijtlijnen voor de Brexit-onderhandelingen. Deze starten nu en zullen twee jaar duren. Tom: ‘Onze positie moet duidelijk zijn van bij het begin: eerst moeten we met de Britten afspreken wat gebeurt met de vroeger gemaakte financiële beloftes, pas nadien kunnen we met hen een handelsdeal afsluiten.

Doen we beiden tegelijk, riskeren de EU-lidstaten door hun uiteenlopende belangen hopeloos uit elkaar gespeeld te geraken. We mogen ons niet voor de kar van de Britten laten spannen.’ Lees meer op http://bit.ly/zachteBrexit .  Contacteer hem via contact@eutom.eu om zijn gratis EUTOM magazine bij u thuis in de bus te krijgen.

Kalender

zaterdag, 14 oktober, 2017
Dag van verzet tegen Armoede
zondag, 22 oktober, 2017
Trail Roeselare: Dwars door Roeselare voor het goede doel
woensdag, 15 november, 2017
Lezing “De Pot Op” Vrouw & Maatschappij