Nieuwsbrief
CD&V Roeselare
N°3 - 21/12/2016
 
 


Roeselare baadt in een fijne kerstsfeer: de diensten van de stad en de handelaars spanden zich dit jaar extra in om de stad gezellig te maken, voor een warm eindejaar, met een prachtig kerstdecor voor alle shopping en vrije tijd in het centrum van onze stad.

De stad teruggeven aan de mensen, het is waar we ook willen op inzetten in de plannen voor 2017 die we deze week op de gemeenteraad voorlegden, met rust, betrokkenheid en creativiteit. Klik & lees er hier meer over.

De Roeselarenaar opnieuw centraal stellen, dat willen we. Maar vooral elkaar ruimte geven staat in deze tijd bovenop: met een goed rapport, een aangenaam concert, een onverwacht bezoek, en samen vooruitkijken naar een jaar met gezondheid en geluk, met – waarom niet – een extra glaasje op onze fonkelende stad. Met fonkelwijn, zoals dat zo mooi klinkt in het Afrikaans?

Kris Declercq
Burgemeester van RoeselareDeze middag maakte CD&V Roeselare bekend dat de verjonging van de ploeg wordt voortgezet. OCMW-voorzitter Geert Depondt, gemeenteraadslid Frans Dochy & OCMW-raadslid Patrick Allewaert geven begin januari de fakkel door.

Bart Wenes wordt dan de nieuwe OCMW-voorzitter & Dirk Lievens vervangt hem als schepen. Er komen twee nieuwe gezichten in de gemeenteraad : Caroline Martens & Greet Verhelle. Vanaf januari zetelt Veroniek Desender als nieuw OCMW-raadslid.

Ria Vanzieleghem wordt vanaf 9 januari voorzitter van de gemeenteraad & Stefaan Van Coillie wordt op dat moment fractieleider van de Roeselaarse CD&V-ploeg in de gemeenteraad. Meer hierover op onze website: www.roeselare.cdenv.be

Eén van de kerntaken van een stadsbestuur is de stad beheren als een goede huisvader. Dat principe zit als het ware in het DNA van onze partij. Een goede huisvader zijn betekent dat het beleid keuzes maakt en vooruit plant, om klaar te staan voor de uitdagingen van de toekomst.

En uitdagingen zijn er genoeg! Zeker in tijden waarin de burger vooral op zoek is naar houvast. Het stadsbestuur wil in 2017 dan ook volop inzetten op het brengen van rust in de stad, het versterken van betrokkenheid én het stimuleren van creativiteit.

Deze drie krachtlijnen lopen als een rode draad door de vele initiatieven waar CD&V als meerderheidspartij ook in 2017 mee haar schouders wil onder zetten. Kijk via deze link naar wat zoal op het programma staat: www.roeselare.be/nieuws/krachtlijnen-uit-budget-2017. Deze week stemde de gemeenteraad over de begroting 2017.
Zondag was CD&V van de partij op de traditionele verenigingenkerstmarkt in de Zuidstraat. Met streekbieren van bierproefcafé Het Plakkertje uit de Westlaan en met een puik versierde kersttent stond CD&V garant voor een namiddag sfeer en gezelligheid. Absolute publiekstrekker was het Burgemeestersspel. Kinderen kregen met speelgoedcenten een budget in handen dat ingezet diende te worden tussen zes verschillende posten. Zware beslissingen werden genomen: kiezen voor Plopsaland in Roeselare, veilige fietspaden, helpen wie het moeilijk heeft … of toch maar voor minder huiswerk?  Als beloning kregen de spelers een Burgemeesterslint op kindermaat over de schouders en stonden ze even op de Burgemeestersstoel. Zo’n 300 kinderen waagden hun kans!
Het Vlaams Parlement buigt zicht over vernieuwing in de ouderenzorg. In de Commissie Welzijn ligt momenteel de Conceptnota ‘Vlaams welzijns- en zorgbeleid voor ouderen’ op tafel. In deze nota bepaalt Minister Vandeurzen de krijtlijnen om tegen 2018 een vernieuwd performant ouderenbeleid uit te tekenen. “Als parlementslid pleit ik voor buurtgerichte zorg waarbij de zorgbehoevende maximaal in de vertrouwde buurt wordt opgevangen”, aldus Vlaams Parlementslid Griet Coppé.

Federaal Volksvertegenwoordiger Nathalie Muylle werkt dan weer aan de maximumfactuur in de gezondheidszorg. Die maximumfactuur biedt aan elk gezin de garantie dat niet meer dan een vastgelegd maximumbedrag per jaar moet worden uitgegeven aan gezondheidszorgen. Dit bedrag wordt berekend op basis van het netto gezinsinkomen van drie jaar geleden. Vaak moeten we vaststellen dat dit problemen met zich meebrengt voor mensen wiens inkomen door langdurige ziekte zeer sterk is gedaald. Nathalie: “Om dit op te lossen hebben we in de Kamer beslist dat wanneer het inkomen sterk daalt, mensen automatisch een herberekening van dit bedrag krijgen waardoor ze veel sneller een lager maximumbedrag bereiken waardoor hun gezondheidskosten sneller worden terugbetaald.  Een wereld van verschil voor langdurig en chronisch zieken”

In het Europees Parlement stemde Europees Parlementslid Tom Vandenkendelaere vorige week in Straatsburg mee over een rapport om de schommelingen in landbouwprijzen onder controle te krijgen. Erg veel landbouwproducten kennen enorme prijsschommelingen die onze landbouwers enorm onder druk zetten. Tom is uitermate tevreden dat zijn drie voorstellen in de finale tekst meegenomen werden: “Naast steun voor economische opleidingen voor onze boeren, vroeg ik ook om in het Europees landbouwbeleid een groter aandeel risicobeheersingsinstrumenten te voorzien en om in de marktobservatoria die vandaag al bestaan ook rekening te houden met de kosten die een boer draagt. Wat baat het om de verkoopprijzen te kunnen monitoren als we geen zicht hebben op de evolutie van de kosten waarmee landbouwers zitten.”
Lees meer op Toms website: www.eutom.eu/landbouw. Contacteer hem via contact@eutom.eu om zijn gratis EUTOM magazine bij u thuis in de bus te krijgen.

Kalender

zaterdag, 14 oktober, 2017
Dag van verzet tegen Armoede
zondag, 22 oktober, 2017
Trail Roeselare: Dwars door Roeselare voor het goede doel
woensdag, 15 november, 2017
Lezing “De Pot Op” Vrouw & Maatschappij