Nieuwsbrief
CD&V Roeselare
N°1 - 08/10/2016
 
 


"De stad teruggeven aan de mensen". Dat zeg ik vaak. En ik denk dat het kan lukken.

De voorbije weken toonde Roeselare zich op haar meest gastvrije manier: de sportverenigingen met opendeurinitiaties, de jeugdbewegingen organiseerden tal van activiteiten voor nieuwe jongens en meisjes, het cultuurleven voltrok zich met de Tuin der Lusten, ondernemers zetten hun klanten centraal op Dag van de Klant en Open Bedrijvendag, we investeren in noodopvang voor wie het moeilijk heeft, en een autovrije zondag zorgde voor een andere beleving met de nieuwe terras-Grote Markt als spil.

Ruimte geven en creëren betekent echter altijd evenwicht zoeken… én durven inhalen, herbekijken en even doorbijten. De grootste inhaaloperatie in decennia in openbare werken is bijna afgerond, al zijn er soms onvoorzienbare en vervelende hindernissen op het pad. Maar daar komen we samen door. Een goed evenwicht tussen natuurbescherming en wonen en investeren, een haalbaar mobiliteitsplan, wateroverlast voorkomen: het zijn dossiers waar we nu intens mee bezig zijn, en die we binnenkort willen voorstellen.

Ruimte ook voor de vele meningen die onze stad rijk is, en voor de vele suggesties en creatieve voorstellen die ik dagelijks hoor op alle plaatsen in de stad. Niet alles is mogelijk, maar veel kan, als we dit doen, met bescheidenheid én gezonde ambitie: handen uit de mouwen, voetjes op de grond.

Met al het talent in onze stad dagelijks positief vooruit kijken, en trots zijn op wat we kunnen. En mekaar meetrekken, zoals een topchef dat zelfs onlangs deed met een keukenkluns :-) Dat is Roeselare!

Kris Declercq
Burgemeester van RoeselareBinnenkort wordt de Kattenstraat de eerste fietsstraat van de stad. Om de hinder tot een minimum te beperken, werd ervoor gekozen om de uitbreiding van het warmtenet meteen te integreren in de lopende werken. Zo vermijden we dat de Kattenstraat twee keer op korte tijd wordt opengebroken. Midden december wordt een onderlaag gegoten zodat bewoners met hun wagen tot aan hun woning kunnen rijden. Omdat asfalt gieten niet toegelaten is in de winter, zal de toplaag er in het voorjaar komen. Daarnaast wordt de veiligheid van de schoolomgeving verbeterd.

In het voorjaar 2017 zullen we kunnen genieten van de eerste Roeselaarse fietsstraat, van Hoogleedsesteenweg tot aan de Wallenstraat, inclusief de Karnemelkstraat. Fietsers krijgen er meer ruimte. Auto’s zullen de straat wel nog kunnen inrijden, maar maximaal aan 30 kilometer per uur. Fietsers worden er niet ingehaald door auto’s.

Lees meer ›
Roeselare groeit. Sneller dan andere centrumsteden in  onze provincie.  De stad zal 15% meer huishoudens tellen in 2030 dan vandaag. De gezinnen worden ook kleiner, meer dan 50% bestaat uit 1 of 2 personen. Dit heeft gevolgen voor het bouwen in onze stad. We bouwen jaarlijks meer dan 500 nieuwe woningen, maar bouwen nog te traditioneel.  We hebben vandaag nog voldoende ruimte maar mogen er niet mee morsen. We moeten onze open ruimte vrij houden en binnen de ringweg inzetten op slim verdichten. Dit was woensdagavond ook de conclusie van de Vlaamse Bouwmeester, Leo Van Broeck, aan meer dan 200 geïnteresseerden uit de Roeselaarse bouwwereld. Schepen Nathalie Muylle: "Daarom zet Roeselare in op enkele creatieve elementen om de woonkwaliteit te bewaken , zoals de woningtypetoets en de stedenbouwkundige verordening. Roeselare heeft duidelijk haar visie op wonen klaar!"

Bekijk het filmpje op www.youtube.com/wonen
In het Vlaams Parlement werd over de Septemberverklaring gedebatteerd. Vlaams Parlementslid Griet Coppé vond er duidelijk de inzet op welzijn en zorg in terug. Er komen dit jaar 1.398 woongelegenheden bij in Vlaanderen. Daarnaast wordt er ruimte gecreëerd voor meer dan 1.000 nieuwe RVT-plaatsen, waarmee wordt ingespeeld op de toenemende zorgzwaarte. Vlaanderen kiest er duidelijk voor om te investeren in de meest kwetsbaren, en in kinderen en gezinnen.

In de Kamer van Volksvertegenwoordigers draaide het werk van Federaal Volksvertegenwoordiger Nathalie Muylle afgelopen weken rond het ingangsexamen geneeskunde. Nathalie: " Iedere student die start en met succes een opleiding geneeskunde eindigt, moet ook toegang hebben tot het beroep." Daarom is er voor ons maar een oplossing: een ingangsexamen in Franstalig België zoals aan onze Vlaamse universiteiten.  Lees meer: www.roeselare.cdenv.be/artsenquota

In het Europees Parlement ging tenslotte veel aandacht naar het voorstel van de fractie van Europees Parlementslid Tom Vandenkendelaere over de gratis Interrail-pass voor alle 18-jarigen. Tom: ‘Ik ben enthousiast over dat voorstel, maar we moeten goed op de centen letten. Het is ecologischer dan low-cost vliegen, het is democratisch want echt voor iedereen én het geeft één kans om jongeren Europa te laten ontdekken.’
Meer over het voorstel op zijn website: www.eutom.eu/waarom-gratis-interrail-18-jarigen