Nieuwsbrief
CD&V Roeselare
N°2 - 24/11/2016
 
 


Roeselare is een stad in volle groei. Waar veel beweegt, en we jaarlijks heel wat nieuwe inwoners mogen verwelkomen. Dat vergt keuzes om met zo veel mensen op steeds schaarser wordende grond comfortabel te kunnen leven: hoe voorzien we een goed evenwicht tussen open ruimte, wonen, groen en vermijden we dat we stilstaan in files? Het zijn terechte bezorgdheden. Pasklare oplossingen zijn er niet, maar het is wel belangrijk om de krachtlijnen vast te leggen voor de toekomst.

Niet gemakkelijk, want iedereen heeft er zijn mening over. De voorbije week bleek dit met het ontwerp-mobiliteitsplan: het is een toekomstplan met grote krachtlijnen, dat we nu zoals voorzien willen voorleggen aan elke Roeselarenaar. De uitvoering ervan moet geleidelijk gebeuren, en pas nadat eindelijk alle grote werken – de investeringen in rioleringen (ons water!), 25 km bijkomend fietspad, de noodzakelijke herstellingen – straks achter de rug zijn, en in overleg. Met aandacht zowel voor het centrum als de deelgemeenten, aandacht voor oudere mensen en mensen met een beperking en meer plaats voor de fiets maar ook nog voor de wagen zodat iedereen op zijn bestemming geraakt. Het is logisch dat er vele opinies zijn over dit plan, en dit is goed: in Roeselare moet iedereen zijn mening kunnen zeggen.

Maar we willen dat op een rustige manier doen, om ook terug rust in de stad te kunnen brengen. Samen zoeken naar oplossingen betekent geduld maar ook visie. Vooruitkijken, maar ook achteruitkijken of we op de goede weg zijn en iedereen ‘mee’ is. Zoals we ook deze week toonden door bij te sturen als het nodig is, en positief onze stad aantrekkelijk te maken voor iedereen.

Kris Declercq
Burgemeester van RoeselareBinnenkort wordt het ontwerp-mobiliteitsplan aan de Roeselarenaars voorgelegd. Het plan bevat een algemene visie voor de mobiliteit van de toekomst in Roeselare. Later volgen dan concrete uitvoeringen richting 2030. Hierbij een overzicht dat ook verscheen in Het Nieuwsblad:

Parkeren
De stad wil ondergronds parkeren aanmoedigen. "Als we de wagens meer ondergronds sturen, dan is er op het openbaar domein meer ruimte voor beleving. Dat betekent niet dat alle bovengrondse parkeerplaatsen verdwijnen" stelt schepen van mobiliteit Griet Coppé.

Auto's
De wagen blijft zijn plaats hebben in de stad, ook in het centrum. Bestemmingsverkeer blijft welkom. Met een circulatieplan dat we later in overleg gaan opstellen, willen we wel het doorgaand verkeer weren. Bestemmingsverkeer mag te allen tijde binnen het centrum. Om louter van punt A naar punt B te gaan, willen we dat de mensen gebruik maken van de grote en kleine ring.

Openbaar vervoer
"Daar willen we de concurrentiekracht gaan vergroten", vertelt schepen Griet Coppé. "Het openbaar verkeer moet anders aangepakt worden. We moeten naar een systeem meer op maat van de reiziger en volgens de behoeften van de mensen." Daarbij denken ze aan sterke en frequente lijnen en meer directe verbindingen. "Het zwembad, het ziekenhuis... Belangrijke polen in Roeselare moeten vlotte verbindingen hebben. De behoefte van de mensen moet primeren."

Voetgangers & fietsers
Veiligheid voor voetgangers en fietsers primeert. Het stadscentrum moet voetgangersvriendelijker worden en dat willen ze realiseren door de zone 30 op bepaalde plaatsen doordacht uit te breiden. Verder wil de stad de mensen meer aanmoedigen om de fiets te nemen bij korte afstanden. "En om dat te stimuleren, zorgen wij er dan voor dat er meer ruimte is voor de fietsers, zodat zij veilig de stad kunnen doorkruisen."
Na de wateroverlast van mei 2016 sloegen Stad Roeselare en de Provincie West-Vlaanderen de handen in elkaar om definitief komaf te maken met verdere wateroverlast in en rond Roeselare. De oplossingen variëren van grotere bufferbekkens over het aanpassen van riolen en extra groenonderhoud tot het aanleggen van wadi’s, gescheiden rioleringen, en het plaatsen van pompen. Voor een aantal van die werken zijn bijkomende, noodzakelijke studies nodig, vooraleer tot uitvoering kan overgegaan worden. In 2016 worden al een aantal van die acties uitgevoerd; de rest is gepland voor 2017, 2018 en later. Afgelopen weken waren enkele succesvolle infoavonden voor Roeselare-centrum, Beveren, Oekene, Beitem en Rumbeke.

Klik hieronder op de waterplannen per stadsdeel: 
voor Beveren & Noord-Oost | voor Centrum & Noord-West | voor Beitem, Oekene en Rumbeke
In het Vlaams Parlement keurde de commissie Welzijn vorige week het “koppeldecreet” goed. Griet Coppé werkte mee aan dit initiatief. “Met dit voorstel willen we het mogelijk maken dat seniorenkoppels kunnen samenblijven, ook als één van het zwaar zorgbehoevend wordt”, licht het Vlaams Parlementslid toe. “Hiermee realiseren we het ‘recht op een gezinsleven’, een speerpunt van CD&V”. 
Klik hier voor het volledig voorstel

In de Kamer van Volksvertegenwoordigers trok Federaal Volksvertegenwoordiger Nathalie Muylle fel van leer tegen de Minister van Volksgezondheid Maggie De Block over haar alcoholplan. Nathalie: "Vanuit CD&V lanceerden we ons alcoholplan. Een globale aanpak die inzet op preventie, snelle en betere hulpverlening, meer controles maar ook het bannen van de verkoop van alcohol tijdens de nacht. Ons plan is geen anti-horecaplan, integendeel maar juist een allesomvattend plan om problematisch alcoholgebruik bij meer dan 1 miljoen Belgen aan te pakken”  
Klik hier voor een infographic over dit plan

In het Europees Parlement verduidelijkte Europees Parlementslid Tom Vandenkendelaere bij Linda De Win nog maar eens zijn wens dat het Europees Parlement slechts in één stad (en bij voorkeur Brussel) zou zetelen. “De maandelijkse verhuis naar Straatsburg kost op jaarbasis 114 miljoen euro. Zoiets valt niet uit te leggen en ik dring echt aan op een oplossing door de 28 lidstaten op dat vlak.”  Klik hier & herbekijk hier zijn interview in Villa Politica

Kalender

zaterdag, 14 oktober, 2017
Dag van verzet tegen Armoede
zondag, 22 oktober, 2017
Trail Roeselare: Dwars door Roeselare voor het goede doel
woensdag, 15 november, 2017
Lezing “De Pot Op” Vrouw & Maatschappij