Nieuwsbrief
CD&V Roeselare
N°7 - 12/11/2013
 
 


CD&V Roeselare wenst Wouter Beke van harte proficiat met zijn herverkiezing. De brede steun (98,7%) bij deze herverkiezing is een teken van vertrouwen voor onze Algemeen Voorzitter, en toont de waardering aan voor het vele werk dat hij in de voorbije jaren verrichtte. Tezelfdertijd is het een krachtig signaal om tijdens het Innestocongres van komend weekend moedig de toekomst verder uit te tekenen, met een positief christendemocratisch verhaal voor Vlaanderen, België en Europa. Wouter, op het enthousiasme van onze Roeselaarse CD&V-groep kan je alvast rekenen!

Klaas Keirse
Voorzitter CD&V Roeselare

Lees meer ›Op maandag 25 november 2013 licht het stadsbestuur haar beleidplannen voor 2014-2019 om 20 u. in De Spil toe. Maar er is ook ruimte voor dialoog. Ga mee in dialoog over het strategisch meerjarenplan voor Roeselare 2014-2019 & schrijf je in voor 20 november. Schuif mee aan één van de gesprekstafels naar keuze.

CD&V roept graag iedereen op om mee in gesprek te gaan met onze mandatarissen over de toekomst van onze stad. Ga ook de online conversatie aan via #rsl2030 op Twitter

Lees meer ›
Dit jaar zijn de normen voor fijn stof reeds 42 dagen overschreden in het havengebied: het stadsbestuur reageerde meteen alert. Het stadsbestuur zal zijn bestrijdingsplan voor fijn stof verfijnen en overweegt de invoering van plaatselijk verkeer in de Graankaai.

De haven van Roeselare is een van de hotspots in Vlaanderen waar geregeld te hoge concentraties fijn stof worden genoteerd. Toch slaagde de stad er reeds in om met het fijn stof-plan het aantal overtredingen sinds 2007 naar beneden te halen.

Lees meer ›
Nathalie Muylle is tevreden met het akkoord om psychologen en psychotherapeuten te erkennen. Na vijftien jaar strijd kon ze vorige week een compromis tussen Franstalige en Vlaamse politici voorstellen over de erkenning van psychologen en psychotherapeuten. Terugbetaling van hun werk door de ziekteverzekering kan daarna volgen.

Lees meer ›

 

Witte LintjesDe Roeselaarse CD&V-werkgroep Vrouw & Maatschappij  kwam afgelopen weekend samen met Vlaams parlementslid Griet Coppé en Kamerlid Nathalie Muyle op straat om witte lintjes uit  te delen als teken van engagement tegen vrouwengeweld. Dit jaar lag de focus van de "wittelintjes-actie" op het fenomeen  van “(groeps)verkrachting”.

Onder leiding van Jannick De Poorter, voorzitster van onze CD&V-vrouwen, deelden ze in de Ooststraat vele honderden witte lintjes uit. Ze kunnen terugblikken op een geslaagde actie.

Lees meer ›Volgend jaar komt de Tour de France langs in Roeselare. Burgemeester Luc Martens is erg tevreden dat de rondekaravaan onze stad aandoet. Onze stad heeft immers een stevige fietsreputatie verworven. De tourkaravaan zal via de Meensesteenweg naar Beitem trekken. "Jarenlang contact hebben we contact onderhouden met de parcoursbouwers van de Tour: Het is een mooie zaak voor de hele streek dat dit ons nu lukt."  Ook Schepen van sport José Debels is erg gelukkig: 'Een passage is héél erg mooi! Zoiets blijft uniek."'

Lees meer ›


Daklozen niet in de kouRoeselare laat daklozen niet in de kou staan: dit jaar zal tijdens de koude winterperiode voor winternachtopvang gezorgd worden voor daklozen. Voor Roeselare is dit een een primeur. Het OCMW beschikte vorige jaren wel reeds over een winternoodplan. Dit wordt nu uitgebreid, hiervoor is aan het provinciebestuur steun gevraagd.

Lees meer ›

Kalender

zaterdag, 14 oktober, 2017
Dag van verzet tegen Armoede
zondag, 22 oktober, 2017
Trail Roeselare: Dwars door Roeselare voor het goede doel
woensdag, 15 november, 2017
Lezing “De Pot Op” Vrouw & Maatschappij