Nieuwsbrief
CD&V Roeselare
30/04/2015
 
 


Het Wielermuseum krijgt -vanaf september- tijdelijk onderdak in de Paterskerk. Het nationaal wielermuseum (Wiemu) wordt grondig verbouwd & moest dus tijdelijk elders onderdak vinden.

Schepen Kris Declerq: 'We gingen op zoek naar een waardige vervanger en hebben die gevonden in de Paterskerk aan het pleintje in de Delaerestraat. We hebben een akkoord dat we dit kerkje, een mooi pand dat eigenlijk om de hoek van het WieMu ligt, zullen huren van juni tot eind 2017. De besprekingenzijn nog lopende, maar we willen in september, iets later dan gepland, de expo 'Koers is religie' in de Paterskerk openen.

Lees meer ›CD&V-mandatarissen bezochten afgelopen week enkele Roeselaarse verenigingen met een korf 'Appeltjes voor de dorst', als beloning voor hun vrijwillige inzet voor het verenigingsleven. 'Het Gildemuziek' & 'Flink & Fris' kregen bezoek van onze mandatarissen die voor alle aanwezigen appeltjes meebrachten.

Hiermee wil CD&V Roeselare symbolisch alle verenigingen in het zonnetje plaatsen. Schepen Griet Coppé trok naar 'Flink & Fris' & schepen Kris Declercq bezocht het Gildemuziek. Ook gemeenteraadsleden Ria Vanzieleghem, Bart Wenes, Dirk Lievens & bestuursleden Jannick De Poorter en Marc Himpe waren paraat.

Lees meer ›
De Roeselaarse Kattenstraat wordt in het najaar omgevormd tot de allereerste fietsstraat in onze stad. Deze straat -in het centrum van de stad- wordt massaal gebruikt door de fietsende schooljeugd. Daarom wordt ze heringericht zodat de fietser er 'koning' is. De auto wordt er onttroond, maar blijft er wel welkom. Al moeten automobilisten zich houden aan een maximum snelheid van 30 kilometer per uur en altijd de fietser laten voorgaan.

"De Kattenstraat wordt, zeker 's morgens en 's avonds, overspoeld door de fietsende schoolgaande jeugd", zegt schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Griet Coppé. "We willen hen meer comfort en veiligheid bieden, maar tegelijkertijd de auto niet verbannen. De Kattenstraat blijft dus een tweerichtingsstraat met parkeermogelijkheid."

Lees meer ›
Vorige week maakte Minister Hilde Crevits bekend dat ze 550.000 euro extra voorziet inzake capaciteitsuitbreiding voor de Roeselaarse scholen: uitstekend nieuws voor onze stad & haar scholen. Burgemeester Luc Martens is tevreden : "Dit maakt het mogelijk om -ook op onderwijsvlak- onze toekomst verder voor te bereiden". Hoe dan ook is het duidelijk dat Roeselare niet alleen een stad is die actief is in de economische sfeer, maar ook waar het gaat om cultuur, zorg én onderwijs". 

Lees meer ›
Lees meer ›

 


Afgelopen zondag werd er duchtig gekaart op onze pastakaarting.

De foto's kan je bekijken op onze website. Dank aan "de trekpaarden van dienst" Bart Wenes & Geert Huyghe. Samen met het voltallige organisatiecomité & de helpende vrijwilligers (dankjewel!) maakten ze er een succes van.

Lees meer ›Europa investeert dit jaar 1 miljard om Europese jongeren aan een job te helpen.

Europarlementslid Tom Vandenkendelaere: "Het Europees Parlement gaf deze week  zijn goedkeuring aan een voorstel om dit jaar 1 miljard euro vervroegd vrij te maken voor projecten die jongeren aan een job, stage of opleidingsplaats helpen. Hiermee zouden tussen de 350.000 en 650.000 Europese jongeren geholpen kunnen worden".

Lees meer ›
De atletiekpiste in het Sportstadion Spanjestraat werd in 2000 aangelegd; na 15 jaar intensief gebruik door zowel de individuele sporter als de sporters in clubverband werd er slijtage vastgesteld aan de toplaag van de piste.

De gemeenteraad keurde deze maand een nieuwe toplaag voor de piste goed. Voor een aantal CD&V-mandatarissen was dit een ideale gelegenheid om de sportschoenen aan te trekken en de titel 'Roeselare Sportieve Stad' kracht bij te zetten.

Lees meer ›
De Stad Roeselare blijft werken aan een natuur- en milieuvriendelijke stad: daarom stimuleert ze de aanleg van straattegeltuinen. Een straattegeltuin bestaat uit een weggenomen straattegel waarin  een klimplant en lagere planten of bodembedekkers groeien. Het is een smalle groenstrook aan de straatkant, onmiddellijk tegen een gevel.

Omdat straattegeltuinen goed zijn voor de stad en haar bewoners, maken we de aanleg ervan zo makkelijk mogelijk. Geen rompslomp meer. Je meldt enkel waar jouw straattegeltuin komt. Daarna kun je meteen aan de slag.

Lees meer ›