Nieuwsbrief
CD&V Roeselare
21/10/2015
 
 


Roeselare is een gezellige en aparte centrumstad, waar ontmoeting, zin voor initiatief en openheid voor nieuwe invloeden en nieuwe inwoners altijd al het DNA van de stad vormden.  Roeselare is 'r voor jou.

Schepen  Kris Declercq: "Dit geldt ook voor de kern van de stad. Het stadsbestuur wil dat de stadskern een echt belevings-centrum wordt, door gerichte maatregelen op het vlak van de inrichting van de openbare ruimte, vergroening van pleinen en straten, aangepaste mobiliteit, wandelversterkend parkeren, stedenbouwkundige kwaliteit, evenementen en digitale ontmoeting.
Het Kernplan focust op stads- en belevingsversterkende speerpunten, zowel vanuit de algemene visie over een ondernemend, sociaal, groen en bruisend Roeselare als vanuit een economische invalshoek in het bijzonder. Roeselare is 'r voor jou, en dus ook voor inwoners, bezoekers, klanten en ondernemers.  Zuurstof voor de stad geeft ook zuurstof aan handelaars.


Samen maken we de stad, samen versterken we de kern. Ook uw idee voor een actie is meer dan welkom.
Stuur uw idee naar kernplan@roeselare.be


Lees meer ›Sinds zondag staan acht fitnesstoestellen opgesteld in het grasplein tegenover de sporthal van Beveren. Vier daarvan blijven daar permanent in de beweegtuin, de andere gaan vanaf maart 2016 weer op toer.

Schepen José Debels : "Beweeg je wijk" was de enthousiaste reactie van Stad Roeselare op de projectoproep ‘Liever Actiever’. Het doel was het uitwerken van een uniek, vernieuwend concept dat de inwoners van de stad aanzet tot meer bewegen. Oorspronkelijk wilde de stad de toestellen op één van locaties definitief verankeren, maar wegens het succes en de vele positieve reacties is dit plan gewijzigd. Vier toestellen worden nu permanent in Beveren geplaatst. De andere vier toeren volgend voorjaar weer door de stad.".

Lees meer ›
Afgelopen zaterdag kwam minister van Welzijn Jo Vandeurzen naar Roeselare voor het zorgdebat "Zorg(en) voor Morgen?!". CD&V Roeselare verwelkomde zowat 200 aanwezigen. Het werd een boeiend panelgesprek met de minister & de parlementsleden Griet Coppé & Nathalie Muylle. Moderator van Dienst was ocmw-voorzitter Geert Depondt. Bekijk het fotoverslag op onze website.

Lees meer ›

 


Deze maand verschenen ze opnieuw in het straatbeeld van Roeselare: de bladkorven voor de bladeren van bomen op groenzones, langs de straat, in parken en op pleintjes.

Schepen Marc Vanwalleghem: "Het opruimen van bladeren van bomen op het openbaar domein komt tegemoet aan de overlast die bomen veroorzaken. Roeselare zet daarom 175 bladkorven uit op locaties waar veel bomen staan en dus veel bladeren vallen".

Lees meer ›Waar veel mensen samenkomen, is er meer kans op een slachtoffer van hartfalen. Een AED (defibrillator) kan overlevingskansen na een hartstilstand vergroten. Daarom hangt op een aantal strategische plaatsen zo’n toestel: onder andere in ARhus, sporthal Beveren, het Spilliebad , het stadhuis en sporthal Schiervelde.

Om gebruikers van de bib en de sporthallen te leren omgaan met de AED, vinden 3 infosessies plaats. Een medewerker van het Rode Kruis laat je van dichtbij kennis maken met het toestel. Je leert er hoe en wanneer een AED te gebruiken en je kan er terecht met vragen over een AED.

Lees meer ›
in de voorbije weken stopten we ons huis-aan-huisblad in alle brievenbussen van de stad. Heb je het toch gemist? Geen nood! Je kan het ook op onze website nog eens rustig nalezen.

Lees meer ›

Kalender

zaterdag, 14 oktober, 2017
Dag van verzet tegen Armoede
zondag, 22 oktober, 2017
Trail Roeselare: Dwars door Roeselare voor het goede doel
woensdag, 15 november, 2017
Lezing “De Pot Op” Vrouw & Maatschappij