Een warme oproep
CD&V Roeselare
N°8 - 22/11/2013
 
 


Beste CD&V-vrienden,
Beste sympathisanten,


Dienstverlening op maat van de inwoners van Roeselare. Dat is de  rode draad die loopt door het meerjarenplan dat het stadsbestuur van Roeselare heeft opgemaakt. Onze burgemeester & onze CD&V-mandatarissen stellen zich daar borg voor.

Het stadsbestuur is nu volop bezig met de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019. Hiermee werkt de bestuursploeg verder op de conclusies van 'Roeselare 2030', waarbij de burgers konden meedenken over de toekomst van de stad, en op het bestuursakkoord.

Burgemeester Luc Martens : "Het was in de voorbije maanden hard werken met de ploeg aan gezonde stadsfinanciën en een betaalbaar en uitdagend beleidsprogramma. Alles verliep in een collegiale sfeer. We willen in samenspraak met onze inwoners dit beleid uitvoeren."Maandag 25 november 2013 : Ga vanaf 20 uur mee in dialoog in de Spil

Het zou fijn zijn om ook jou te kunnen ontmoeten op “RSL2030’ waar onze mandatarissen in dialoog gaan met de inwoners van Roeselare. Ze kunnen jouw ruggensteun gebruiken, maar evenzeer jouw feedback op alle plannen. Meer informatie over deze avond kan je vinden op onze website.

Moderne overheid op maat : met aandacht voor de zwakkeren

CD&V Roeselare vindt dat het plan dat het stadsbestuur voorstelt een evenwichtig akkoord is geworden. De nieuwe bestuursploeg heeft in het voorbije jaar een vlotte start genomen en toont hiermee goed te kunnen samenwerken in het belang van iedereen. Van de nood werd een deugd gemaakt. Essentieel is dat het schepencollege opteerde voor een moderne overheid op maat, die de zwakkeren ontziet en voldoende ruimte maakt om vrij initiatief verder te ondersteunen en te stimuleren.

Belastingen worden niet verhoogd

Belangrijk is dat er geen extra inspanningen in de vorm van personenbelasting of onroerende voorheffing worden gevraagd aan de Roeselarenaar. Onze CD&V-mandatarissen hebben met het schepencollege terechte besparingen doordacht ingevoerd: met beter gebruik van onze infrastructuur en het beschikbaar personeel, het ruilen van een organisatorspetje naar een regie- en ondersteuningsrol en het afschaffen van overbodige uitgaves en meer intergemeentelijke samenwerking. En bij elke beleidsuitgave de vinger op de knip.

We moeten voluit werk maken van kansen voor kinderen en jonge gezinnen, het geïntegreerd ondersteunen van wie het moeilijk heeft, een gerichte stadsontwikkeling, een duurzame werk-, verkeer-en woonstad en het aanmoedigen van ondernemerschap. Op onze Toekomstdag hebben we daar concrete voorstellen voor uitgewerkt. We willen hierbij verder luisteren naar de ideeën van alle Roeselarenaars, zoals we beloofden in het bestuursakkoord.

Klik hier voor meer informatie over RSL2030 op onze website

Om je in te schrijven voor deze gespreksavond ga je naar: www.roeselare.be

Graag tot maandagavond in de Spil.Klaas Keirse
Voorzitter CD&V Roeselare

Jannick De Poorter, Voorzitster Vrouw & Maatschappij
Marc Himpe, Voorzitter CD&V Senioren
Bart Cappoen, Voorziiter JONGCD&V


ps: Ga ook online de dialoog aan via #rsl2030 op Twitter & Facebook

Lees meer ›

Kalender

zaterdag, 14 oktober, 2017
Dag van verzet tegen Armoede
zondag, 22 oktober, 2017
Trail Roeselare: Dwars door Roeselare voor het goede doel
woensdag, 15 november, 2017
Lezing “De Pot Op” Vrouw & Maatschappij