Op zaterdag 17 oktober willen we samen met jou in dialoog gaan over de toekomst van de zorg in onze regio.

Vlaams minister van welzijn, Jo Vandeurzen gaat in debat met parlementsleden Nathalie Muylle & Griet Coppé rond de ouderenzorg & gezondheidszorg voor de toekomst. Minister Jo Vandeurzen zal zijn beleidsvisie op de thuiszorg, ouderenzorg en gezondheidszorg toelichten.

Tijdens een panelgesprek o.l.v. Geert Depondt, waar ook Vlaams parlementslid Griet Coppé en kamerlid Nathalie Muylle aan deelnemen,  geeft de minister antwoorden op de vragen over de mogelijkheden en grenzen van mantelzorg & de wens van velen die zorg nodig hebben om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Ook aandacht i.v.m. de vooruitzichten van het aanbod en betoelaging van de diensten in de thuiszorg en de woonzorgcentra.

In een tweede luik van het debat komen de doelstellingen en organisatie van de gezondheidszorg  aan bod. Wat kunnen we zelf bijdragen aan onze gezondheid en in welke preventieprogramma’s  investeert de Vlaamse Overheid? Hoe zien we rol van de huisartsen en hoe kunnen de nieuwe financiering en het werken met zorgprogramma’s de kwaliteit en doelmatigheid van onze ziekenhuizen bevorderen? Krijgen ook de patiënten en verwijzers meer inzage in de klinische resultaten van de ziekenhuizen en hoe wil de minister dat bij de ziekenhuizen aanmoedigen?

In deze ontmoeting met Jo Vandeurzen komen allerlei vragen over het beleid aan bod. Particuliere vragen van zorgvragers of instellingen krijgen een persoonlijk antwoord.

PROGRAMMA

  • 09 uur 45 : Hartelijk welkom in de aula van Vives, Wilgenstraat 32 te Roeselare


  • 10 uur 00 : Verwelkoming op het zorgdebat door Bart Wenes, voorzitter gemeenteraad


  • 10 uur 05 : Panelgesprek over de uitdagingen voor de ouderen-, thuis- en gezondheidszorg met minister van Welzijn Jo Vandeurzen & volksvertegenwoordigers Nathalie Muylle en Griet Coppé.  Moderator - Geert Depondt, OCMW-voorzitter


  • Slotwoord door Luc Martens, Burgemeester


  • We sluiten de voormiddag af met een natje & een droogje tijdens de broodjesreceptie

GRAAG VOORAF INSCHRIJVEN

Heb je interesse in zorg ? Ben je bekommerd over de Zorg van Morgen?  Dan ben jij zeker van harte welkom op zaterdagvoormiddag 17 oktober 2015.

Klik hier om je vooraf in te schrijven

VRAAG VOOR DE MINISTER?

Je kan vooraf reeds een vraag formuleren voor minister Jo Vandeurzen. Uiterlijk op 10 oktober 2015 via het inschrijvingsformlier: www.zorgvoormorgen.be