Het Roeselaars Zorgbedrijf lanceerde vandaag een oproep om grootouders te stimuleren voor de "Kinderopvang op grootmoeders wijze". In 2015 zijn in Vlaanderen 559 initiatieven in de kinderopvang gestopt terwijl er maar 500 zijn gestart. Vooral in de gezinsopvang, de nieuwe benaming voor de opvang door onthaalouders, is de terugval groot.

Redenen voor deze terugval zijn de toenemende vergrijzing, de toenemende werkdruk, de druk op het bestaande gezinsleven bij tweeverdieners en het sociaal statuut van onthaalouder. Daarom start Zorgbedrijf Roeselare sinds kort met verschillende pilootprojecten om mensen te enthousiasmeren om onthaalouder te worden.

Onthaalgrootouders

Een eerste pilootproject is een oproep aan grootouders om na te denken over het onthaalgrootouderschap. Een variant op het onthaalouderschap maar dan voor mensen met kleinkinderen, mensen waarvan hun eigen kinderen reeds het huis hebben verlaten of senioren die in hun vrije tijd graag kleine kinderen wensen op te vangen.

Grootouders hebben namelijk een groot hart voor hun kleinkinderen maar hebben soms nog een extra plaats over. Kinderopvang op grootmoeders (of grootvaders) wijze dus. Het concept is simpel: grootouders stellen hun huis open voor één of meerdere kindjes en Zorgbedrijf Roeselare biedt hen de nodige ondersteuning, opleidingen en andere voordelen.

 â€œBinnen de kwaliteit- en klantvriendelijkheidsvisie van Zorgbedrijf Roeselare willen we streven naar het permanent verbeteren van bestaande diensten”, aldus Bart Wenes, voorzitter van het Zorgbedrijf.

 â€œWe mogen niet vergeten dat  het voor jonge gezinnen vaak een hele klus is om geschikte opvang te vinden voor hun kinderen. Naast onze kinderdagverblijven willen we daarom ook ons aanbod gezinsopvang vergroten. Met de lancering van de term “onthaalgrootouders” willen we een nieuwe markt aanboren van potentiële onthaalouders. Uiteraard moeten deze onthaalgrootouders aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen als gewone onthaalouders.”

 â€œDe komende weken zullen grootouders en bij uitbreiding alle senioren een flyer in de bus ontvangen met meer informatie over het begrip “onthaalgrootouders”. zegt Directeur Kinderopvang, Barbara De Poorter. “Daarnaast starten we op sociale media een campagne om de instroom van gewone onthaalouders te garanderen”.

De oproep start vanaf 3 april. Zorgbedrijf Roeselare zal in de maanden die volgen nieuwe steekproeven organiseren om het effect van deze oproep op de instroom van nieuwe onthaal(groot)ouders te meten.

Mensen die meer informatie wensen over het onthaalouderschap of jonge gezinnen die op zoek zijn naar een kwalitatieve gezinsopvang kunnen terecht op zbroeselare.be/kidz-onthaalouders.