De Roeselaarse CD&V-werkgroep Vrouw & Maatschappij  kwam dit weekend samen met Volksvertegenwoordigers Griet Coppé en Nathalie Muyle op straat om witte lintjes uit  te delen als teken van engagement tegen vrouwengeweld. Dit jaar ligt de focus van de "wittelintjes-actie" op het fenomeen  van “(groeps)verkrachting”. Het thema dit jaar is even spraakmakend als huiveringwekkend.

Op zaterdag 9 november deelden ze in de Ooststraat witte lintjes uit & vroegen ze aan de wandelaars & winkelende passanten om hun engagement te tonen om:

 • Geen geweld te plegen.
 • Geweld ook niet oogluikend toe te laten of te verzwijgen.
 • Geweldplegers aan te zetten om hulp te zoeken.
 • Iedereen te overtuigen om geweld te doen stoppen.

Klik hier om de foto's te bekijken van deze actie

Met het uitdelen van een Wit Lintje en een flyer wil Vrouw & Maatschappij  de wandelaars sensibiliseren.
 

Vrouw & Maatschappij vraagt maatregelen tegen de straffeloosheid van seksueel geweld.

 1. Beter gebruik van bewijsmateriaal en DNA

  Vrouw & Maatschappij pleit voor samenwerkingsprotocols met meer ziekenhuizen om slachtoffers snel en goed te kunnen onderzoeken. Het bewijsmateriaal uit dat forensisch onderzoek moet ook onmiddellijk en stipt worden opgevolgd in het verdere onderzoek. Vrouw & Maatschappij vraagt dat de DNA-profi elen van verdachten in zaken van seksueel geweld worden opgenomen in de bestaande databank die momenteel enkel profi elen van veroordeelden bevat.

 2. Betere omgang met slachtoffers

  Vrouw & Maatschappij vindt dat het audiovisueel verhoor de standaard moet zijn voor slachtoffers van (groeps)verkrachtingen. Zo krijgen slachtoffers te maken met opgeleide ondervragers en hoeven ze hun getuigenis niet meer te herhalen in de verdere procedure. Als een onderzoek wordt geopend omdat een slachtoffer van een (groeps)verkrachting zich burgerlijke partij stelt en de dader wordt niet gevat, moet het slachtoffer opdraaien voor alle kosten. Zelfs van de DNA-analyse. Vrouw & Maatschappij wil dat de rechter ook kan beslissen om dat niet te doen.

 3. Strengere aanpak en betere opvolging van daders

  Er bestaan geen richtlijnen voor de straftoemeting, de strafmaten kunnen dus zeer uiteenlopend zijn. De gevangenisstraffen leunen eerder aan bij de minimumtermijnen. Vrouw & Maatschappij wil een strafmaatdatabank voor magistraten en zwaardere straffen, zeker voor recidiverende seksuele delinquenten. Vrouw & Maatschappij wil meer aandacht en middelen voor de behandeling van seksuele delinquenten, zowel tijdens hun gevangenisstraf als daarna. Een zo snel mogelijke behandeling vermindert de kans op herval.  Vrouw & Maatschappij pleit ervoor dat de vermoedelijke daders van (groeps)verkrachtingen verplicht getest worden op HIV en andere seksueel overdraagbare aandoeningen. Nu zijn de rollen omgekeerd en moeten slachtoffers gedurende een maand zware medicatie nemen om elk risico uit te sluiten.


Wist je dat ...

 • In België wekelijks 8 verkrachtingen en 5 groepsverkrachtingen aangegeven worden bij de politie? Dat is maar 10% van de gepleegde seksuele delicten.
 • Het merendeel van de slachtoffers vrouwen zijn?
 • Slachtoffers van groepsverkrachting vaak minderjarige meisjes zijn?
 • Slechts 14% van de verkrachtingen leidt tot een veroordeling?
 • De reden voor seponering van een klacht in 55% van de gevallen ‘onvoldoende bewijsmateriaal’ is?
 • 2 op 3 stalen met DNA-materiaal van verkrachtingszaken niet worden geanalyseerd?
 • Bijna een kwart van de daders van groepsverkrachtingen minderjarig is? Een groot deel van hen wordt beï nvloed door groepsdruk.

 

Klik hier om de flyer te bekijken van deze witte lintjes actie

Klik hieronder op de kop van het artikel uit "De Zondag" om het volledig te lezen: