Gisteravond deelden de dames van Vrouw & Maatschappij Roeselare witte Lintjes uit bij het begin van de gemeenteraad. Met deze witte lintjes roept men op om geweld en seksuele intimidatie op de werkvloer te stoppen!

Op vraag van Greet Verhelle (CD&V-raadslid) schaarden alle meerderheidspartijen (CD&V, SP.A & GROEN) zich tijdens de gemeenteraad achter de oproep.

Greet Verhelle :  "Op 25 november is het de Internationale Dag voor de Uitroeiing van Geweld tegen Vrouwen. Wereldwijd worden miljoenen meisjes en vrouwen het slachtoffer geweld en dit enkel en alleen omdat ze vrouw zijn. Op 25 november dragen wereldwijd mannen en vrouwen een wit lintje om te tonen dat ze dit geweld tegen vrouwen afkeuren, dat ze zich bewust zijn van het probleem en dat ze zelf nooit geweld tegen vrouwen zullen plegen of tolereren.

Ook in België organiseren verschillende overheden en socio-culturele organisaties jaarlijks mee een wittelintjes actie.

  • Met de actie van deze avond willen we met de meerderheidsfractie dit jaar extra aandacht vragen voor de problematiek van geweld en seksuele intimidatie binnen de stadsdiensten en in het straatbeeld.
  • Met deze actie willen we niet zeggen dat het stadsbestuur geen inspanningen levert en niet goed bezig is. We willen in het kader van het huidige klimaat wel extra aandacht vragen rond dit thema.

Seksuele intimidatie komt in allerlei vormen voor. Zo kan het gaan om dubbelzinnige of seksistische opmerkingen, intieme vragen over het privé-leven, onnodig aanraken en gluren, maar ook om aanranding en verkrachting. De gevolgen voor het slachtoffer mogen niet onderschat worden. Intimidatie kan onder meer functioneringsproblemen, gezondheidsklachten en verzuim tot gevolg hebben.

Volgende cijfers bevestigen de nood aan actie omtrent dit thema:

  • 1 op de 3 werknemers wordt geconfronteerd met seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer;

  • Vrouwen hebben 2 keer meer kans om slachtoffer te worden van ongewenst seksueel gedrag dan mannen; hetzelfde geldt voor alleenstaanden

  • De daders van ongewenst seksueel gedrag zijn vooral mannen (78%);

  • De sectoren die het meest gevoelig zijn voor seksuele intimidatie op het werk zijn sterk hiërarchisch georganiseerde sectoren;

  • Uitzend- of interimkrachten en vervangers zijn vaker het slachtoffer van ongewenst seksueel gedrag dan medewerkers met een vast contract;

  • 31,7% van de vrouwelijke poetshulpen en gezinshelpsters is al het slachtoffer geweest van seksueel geweld op het werk;

De onthullingen rond Harvey Weinstein, Kevin Spacey, het ontslag van Bart Depauw, de vele #MeToo-getuigenissen zwengelen het debat aan rond dit thema en  leren ons dat seksisme en misbruik overal voorkomen: in alle lagen van de bevolking en in veel sectoren".

Aanspreekpunten voor de stadsdiensten

"In Roeselare zijn er al voor de werknemers van de stadsdiensten verschillende aanspreekpunten, verspreid over de verschillende diensten, aanwezig. Maar volgens ons, de meerderheidspartijen, is het vandaag zeker aan de orde om via een sensibiliseringscampagne de aanspreekpunten nog eens kenbaar te maken. Tevens zou een sensibiliseringscampagne in het straatbeeld in onze stad ook opgericht mogen worden. Op deze manier maken we duidelijk dat seksuele intimidatie niet past in onze straten."

Voorstel van beslissing:

De gemeenteraad vraagt het College van Burgemeester en Schepenen om waar mogelijk haar inspanningen inzake het creëren van een veilige werkomgeving nog te intensifiëren en dat in het bijzonder voor wat betreft het voorkomen en bestrijden van seksuele intimidatie.

De gemeenteraad vraagt het College van Burgemeester en Schepenen om binnen de stadsdiensten nog meer te communiceren en te sensibiliseren inzake de problematiek van geweld en ongewenst seksueel gedrag binnen de werksfeer, en dat op basis van het reeds bestaande protocol ter zake (opgenomen in het arbeidsreglement) dat stipuleert dat grensoverschrijdend gedrag niet getolereerd wordt en dat ook handvaten aanreikt voor mensen die slachtoffer zijn.

De gemeenteraad gaat akkoord dat er een sensibiliseringscampagne wordt opgezet in het straatbeeld die duidelijk informeert over geweld en ongewenst seksueel gedrag en die stipuleert dat grensoverschrijdend gedrag niet getolereerd wordt en die ook handvaten aanreikt voor mensen die slachtoffer zijn". 

Schepen Henk Kindt repliceerde namens de drie partijen van het stadsbestuur  : "We delen uw bekommernis voor meer dan 100 procent. Respect voor iedereen en op elk gebied is van groot belang, ook binnen ons stadsapparaat dragen we dag hoog in het vaandel. Onze preventiedienst is niet alleen bezig met het fysieke welzijn, maar ook met het psychosociale welzijn. Ik denk dat we daarin als voorbeeld gelden. We werken op een preventieve manier. Maar medewerkers die slachtoffer zijn geweest de kans om hierover met een leidinggevende te kunnen babbelen of met een vertrouwenspersoon en dat geldt voor alle situaties, van conflictsituaties tot burn-out of seksuele intimidatie. We hebben zeven vertrouwenspersonen, waaronder vier vrouwen. Er is ook een mogelijkheid om bij een externe persoon terecht te kunnen, dit in een sfeer van vertrouwelijkheid.

"In de praktijk kan ik zeggen dat we sinds 2008 geen formele procedure hebben gehad, wel enkele informele, maar dan gaat het over verschillende vormen van psychosociale risico's en dat kunnen we niet opsplitsen. We doen dus al heel wat inspanningen om grensoverschrijdend bedrag te bestrijden. Dat neemt niet weg dat we dat nog kunnen intensifiëren. We zullen nog meer communiceren en sensibiliseren.

U vraagt een externe campagne. Dat hebben we besproken. Het lijkt een goede suggestie. We bekijken wat er mogelijk is hierrond."

  • Gelijke kansen
  • CD&V in Beweging