Vanmiddag voerde Vrouw & Maatschappij Roeselare haar jaarlijkse Witte Lintjes-campagne tegen geweld op vrouwen. Op de Grote Markt & in de Ooststraat deelden ze witte lintjes uit. Deze ‘White Ribbon’ campagne is een internationale actie tegen geweld op vrouwen

De wandelaars en shoppers ontvangen naast een wit lintje ook een flyer met beleidseisen

Wie een Wit Lintje draagt zegt daarmee:

  • Geen geweld te plegen
  • Geweld ook niet oogluikend toe te laten of te verzwijgen
  • Geweldplegers aan te zetten om hulp te zoeken
  • Iedereen te overtuigen om geweld te doen stoppen

Jannick De Poorter, voorzitter Vrouw & Maatschappij Roeselare: "We focussen onze actie dit jaar op vluchtelingen, die vaak erg kwetsbaar zijn en het slachtoffer worden van geweld in lokale vluchtelingenkampen. Vrouw & Maatschappij vraagt daarom om maatregelen die geweld op vrouwelijke vluchtelingen aanpakken en de asielprocedure vrouwvriendelijk maken".

Klik hier om de foto's van de Roeselaarse actie te bekijken

Dit weekend organiseert Vrouw & Maatschappij op tal van plaatsen in Vlaanderen haar jaarlijkse Witte Lintjesactie tegen geweld op vrouwen. In een veertigtal gemeentes in Vlaanderen en Brussel deelden CD&V- mandatarissen en vrijwilligers witte lintjes uitdelen aan stationspleinen en op marktplaatsen. De actie dit jaar staat in het teken van het lot van vrouwelijke vluchtelingen.
 
Vluchtelingen zijn erg kwetsbaar en worden het slachtoffer van geweld in lokale vluchtelingenkampen, op de vluchtroute en in het land dat hen opvangt. Uit onderzoek blijkt dat bijna 75% van de vluchtelingen na aankomst in België of Nederland geconfronteerd is geweest met geweld. In bijna 70% van die gevallen zijn vrouwen of meisjes het slachtoffer, waarbij meer dan de helft van de slachtoffers jonger dan 30 jaar is. Emotioneel-psychologisch geweld komt het meest voor, gevolgd door seksueel geweld. Twee derde van de slachtoffers kampt met problemen zoals depressie, isolement en slaapstoornissen, naast fysieke problemen zoals kneuzingen, bloedingen, gastro-intestinale problemen, …
 
Het is uiterst belangrijk om aandacht te hebben voor deze vorm van geweld en het Belgisch opvangbeleid zo uit te bouwen dat vrouwelijke vluchtelingen en meisjes op de best mogelijke manier opgevangen en beschermd worden. Hierbij speelt de infrastructuur van de opvangcentra een belangrijke rol. Binnen de huidige context van het verhoogde aantal asielaanvragen werden genderspecifieke gevoeligheden met betrekking tot de infrastructuur niet als prioritair beschouwd. Het is echter cruciaal voor het veiligheidsgevoel van vrouwelijke vluchtelingen om in de opvangcentra gescheiden ruimtes voor vrouwen/families in te richten en voldoende afsluitbare toiletten en douches te voorzien. Verder is het belangrijk om binnen de asielprocedure nog meer aandacht te hebben voor gender, zodat vrouwelijke vluchtelingen onder andere de mogelijkheid krijgen om een zelfstandig vluchtverhaal te formuleren.

 Daarom vraagt Vrouw & Maatschappij – CD&V politica om maatregelen die geweld op vrouwelijke vluchtelingen aanpakken en de asielprocedure gendervriendelijk maken.
 

 

 

Share on Facebook