Op de OCMW-raad informeerde Ria Vanzieleghem naar de organisatie van de winteropvang voor de dak- en thuislozen in onze Stad.  Daarnaast gaf Ria nog aan: ‘ Dat burgers zich nog zorgen maken omdat men af en toe geconfronteerd wordt met een dakloze die met pak en zakdoor de straten zwerft. Slaagt men er niet altijd in om deze mensen te bereiken en de broodnodig hulpverlening te bieden? ‘

Ria informeerde eveneens naar de stad van zaken rond de bouw van de nieuwe nachtopvang (’t PosThuis) op de koer van RSL Op Post in de H. Verrieststraat.

Bart Wenes, voorzitter van het Welzijnhuis, antwoordt:  ‘ de huidige nachtopvang in de Noordlaan heeft met ingang vanaf medio augustus 2021 opnieuw een genormaliseerde capaciteit, zijnde 10 personen.  Als gevolg van de corona-maatregelen kunnen we echter niet uitbreiden tot 13 personen, wat voorheen wel mogelijk was in extreme weersomstandigheden.   We stellen echter zelfs vast dat de laatste weken een maximale bezetting zelden bereikt wordt.  Maw heel vaak is er nog wel plaats.’

‘Ons bereikt eveneens terechte bezorgdheden van burgers die ons signaleren dat enkele daklozen toch nog rondzwerven in de stad.   Onze staarthoekwerkers en coaches van de nachtopvang zetten zich heel hard in om deze personen te bereiken en te sensibiliseren.. zij ondernemen tal van acties om hen uiteindelijk toe te leiden naar onze Nachtopvang.   Maar hier botsen we op onze grenzen: hulpverlening aan dak - en thuislozen is steeds op basis van vrijwilligheid.

Er zijn inderdaad personen die er toch voor kiezen om niet naar de Nachtopvang te gaan, noch andere vormen van hulpverlening te aanvaarden. Onze hulpverleners blijven dagelijks aanklampend werken.

De nieuwe nachtopvang, ‘t PosThuis  zal pas volledig klaar zijn in april, misschien zelfs mei 2022. Dit is toch later dan gepland en gehoopt: de aanlevering van het buitenschrijnwerk, tgv de Covid-pandemie, zat nl. bijna drie maanden achterop!

 Nu wordt gestart met de buitenaanleg en krijgt de binnenafwerking verder vorm.  Gelukkig blijft (voorlopig althans) de bouwkost binnen het vooropgesteld budget. 

 Deze nieuwe accommodatie zal plaats bieden aan 21 personen.’   

  • Armoede