Stad Roeselare wil via de nieuwe subsidie 'Wijk in Actie' nieuwe initiatieven binnen een buurt ondersteunen. 'Met deze subsidie hopen we dat ook in het stadscentrum en nieuwe wijken initiatieven uit de grond worden gestampt.

Iedere Roeselaarse burger kan een idee om zijn buurt levendiger, mooier of leuker te maken indienen

De Roeselaarse wijkcomités organiseren heel wat evenementen. Met de nieuwe subsidie wil de stad Roeselare ook initiatieven die los staan van de wijkcomités een duwtje in de rug geven. Tijdens de Dag van de Buren merke men dat straten samen komen voor een gezellige avond. Met de nieuwe subsidie hoopt de het stadsbestuur dat er ook in het centrum van de stad en in de nieuwe wijken initiatieven voor de eerste keer georganiseerd worden.

Goed Gezinde Buurten

Het is de eerste keer dat Roeselare de oproep 'Wijk in Actie' lanceert. Iedere Roeselarenaar kan tot eind oktober via een aanvraagformulier zijn wijkgericht idee indienen. De aanvragen worden bekeken door een jury samengesteld uit medewerkers van de stad met kennis rond gebiedgericht werken en een externe voorzitter. De aanvragen worden beoordeeld op wijkgerichtheid, innovatie, meerwaarde voor de buurt, draagvlak binnen de buurt, toegankelijkheid en duurzaamheid.

Maximum negentig dagen na de indiening van het project zal de beslissing van de jury schriftelijk meegedeeld worden aan de initiatiefnemer. Het bedrag zal ten laatste een maand na de beslissing uitbetaald worden aan de initiatiefnemer.

 Ellen De Smet van de dienst wijkwerking zegt hierover in het Nieuwsblad : "Wij hopen alvast dat we enkele heel verrassende voorstellen in de bus krijgen. De traditionele Sinterklaasfeestjes zijn reeds gekend. Waarom eens niet iets nieuws?'"  De dienst bracht de nieuwe subsidie reeds aan de man door folders in Roeselaarse bakkerijen en slagerijen.

Het totale budget voor de subsidies rond wijkwerking bedraagt 28.000 euro. De helft daarvan gaat naar basisondersteuning van de erkende wijkcomités. De andere helft kan ingezet worden voor de ondersteuning van Wijk in Actieprojecten. De stad kent maximum 1.000 euro per aanvraag toe.

Een nieuw idee of project voor de wijk of straat dat uitgevoerd kan worden in 2015, kan nog tot 31 oktober 2014 ingediend worden bij de dienst wijkwerking.

 

Dienst wijkwerking

Departement Informatie en Communicatie
Botermarkt 2 8800 Roeselare

wijkwerking@roeselare.be