Initiatieven die het leven in een buurt aangenamer maken, kunnen in aanmerking komen voor zowel financiële als logistieke steun van de stad. Wie met zijn buurt een project plant, kan in april een aanvraag binnen het subsidiereglement Wijk in Actie indienen.

Wijk In Actie is een initiatief van de Stad Roeselare met als doel het stimuleren van wijkgerichte acties. De Stad biedt financiële en logistieke ondersteuning aan projecten van dynamische burgers en/of groepen. Het stadsbestuur wil de talenten van elke burger gaan aanwakkeren voor het creëren van een aantrekkelijke en aangename leefomgeving. Een unieke kans om te participeren aan een betere buurt.

Het subsidiereglement is van toepassing sinds 1 januari 2015. Er werden reeds 33 projecten goedgekeurd. Een culturele wandeling, het onderhouden van een buurtplein, het organiseren van een boekenmarkt, het opzetten van sensibiliseringscampagne voor een veilige straat zijn maar enkele van de succesvolle projecten. Afhankelijk van de noden en de behoeften kan een idee uitmonden in een actie met een sterke verbinding tussen bewoners. Het stadsbestuur kijkt alvast uit naar nog meer originele projecten!

Iedere Roeselaarse burger kan, al dan niet in samenwerking met buurtbewoners, verenigingen, wijkcomités, een aanvraag indienen. Het initiatief heeft een meerwaarde voor de wijkbewoners en draagt bij tot de leefbaarheid met aandacht voor duurzaamheid, toegankelijkheid, innovatie, draagvlakcreatie en bekendmaking in de buurt.

Wijk In Actie kan 1 keer per jaar ingediend worden en dit vóór 1 mei, 1 september of 1 januari rekening houdend met een administratieve beslissingstermijn van 4 weken. De subsidieaanvragen worden beoordeeld door een jury. De toelage bedraagt maximum 1 000 euro, een aardig bedrag om een buurtgericht project te realiseren.

Meer informatie: dienst Samenleven, Botermarkt 2, 8800 Roeselare – 051 26 24 64
samenleven@roeselare.be www.roeselare.be

 

Klik hier voor de samenvating van het subsidiereglement

Klik hier voor het volledig reglement