Het bouwverlof is achter de rug & op de bouwwerf van het nieuw fusieziekenhuis AZ Delta in Rumbeke/Oekene is er terug volop activiteit..

Het ziekenhuis AZ Delta te Roeselare begint stilaan zijn definitieve vorm te krijgen. Omdat niet iedereen de werkzaamheden persoonlijk kan gaan bekijken geven we je hieronder graag een online "stand van zaken"

 


 
 


Sterke Gezondheidszorg, Sterke Mensen

De Vlaming ligt wakker van zijn gezondheid. Hij heeft vertrouwen in de kwaliteit van onze gezondheidszorgen, maar vreest dat ons systeem op termijn onbetaalbaar wordt. een terechte zorg. als CD&V willen wij prioritair inzetten op kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare zorg. dit vraagt keuzes, ook in roeselare.

Ook in ons ziekenhuisaanbod willen we flexibel inspelen op de groeiende zorgbehoeften. AZ-Delta heeft zowel met het Heilig-Hartziekenhuis als het Stedelijk Ziekenhuis sterke troeven die ook complementair zijn. Dat houdt o.m. in dat een innovatief en patiëntgericht ziekenhuisconcept op twee campussen wordt uitgebouwd.

“Het nieuwe fusieziekenhuis AZDelta mikt in de eerste plaats op kwalitatieve en toegankelijke zorg voor elke patiënt”, volgens Parlementslid Nathalie Muylle, “waar de publieke partner ook mede zal instaan voor de maatschappelijke verantwoording van de medische zorg in de regio”. “Zonder Europees, federaal en Vlaams geld was dit project niet mogelijk geweest”, zegt nationaal jongerenvoorzitter Tom Vandenkendelaere, “ de ambitie van het ziekenhuis ligt dan ook verder dan de eigen regio”.

 Volg de werkzaamheden permanent op onze website

Je kan de vorderingen van de werkzaamheden permanent volgen op onze website: www.roeselare.cdenv.be/az-delta-stap-voor-stap