Roeselare wil flexibel kunnen inspelen op de groeiende zorgbehoeften. We willen ouderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde thuisomgeving laten verblijven. Daarom bevorderen we aangepast en levenslang wonen, spreiden weouderenwoningen over de wijken in de stad en stimuleren de bouw van assistentiewoningen.

“Maar als de zorg thuis voor de ouderen en mantelzorgers te zwaar wordt, is een opname in een woonzorgcentrum aangewezen”, zegt Schepen Griet Coppé. Het huidige aantal plaatsen wordt bij voorrang ingezet voor zwaar zorgbehoevende senioren.

Door de uitbreiding van de nieuwe accommodatie van De Waterdam wordt dit aanbod nog versterkt met een 50-tal bijkomende plaatsen voor zwaar zorgbehoevende ouderen. Tweepersoonskamers voor niet-verwanten worden afgebouwd en de bijkomende erkende plaatsen in het kortverblijf worden eveneens gerealiseerd.

Er is ook nood aan  uitbreiding van dagverzorgingscentra, zoals in St.Henricus, voor mensen met een beginnende dementie en jonge dementerenden. Ook ons ziekenhuisaanbod is uitgebreid en reikt qua rekrutering verder dan de eigen regio.

AZ-Delta heeft zowel met het Heilig-Hartziekenhuis Roeselare-Menen als het Stedelijk Ziekenhuis sterke troeven die ook complementair zijn. Dat houdt o.m. in dat een innovatief en patiëntgericht ziekenhuisconcept op twee campussen wordt uitgebouwd.

“Het nieuwe fusieziekenhuis AZ-Delta mikt in de eerste plaats op kwalitatieve en toegankelijke zorg”, volgens Schepen Nathalie Muylle, “ waar de publieke partner ook mede zal instaan voor de maatschappelijke verantwoording van de medische zorg in de regio”.

CD&V gaat voor thuiszorg, ouderenzorg en professionele zorg van topkwaliteit in Roeselare.