17 oktober is een belangrijke dag. Wereldwijd komen op deze dag mensen samen om eraan te herinneren dat armoede een schending van de mensenrechten is. Ook Roeselare wil de armoedeproblematiek in de stad in de schijnwerpers te plaatsen.

 

Samen met lokale partners worden in oktober verschillende acties opgezet.

De apotheose wordt de witte optocht tegen armoede door het centrum van Roeselare op 15 oktober.

De stoet vertrekt om 16.30 u. op het plein voor ARhus en eindigt op het Stationsplein. Tussen 17 u. en 18.30 u. is er daar een gezellig samenzijn met inspirerende verhalen en
getuigenissen. Omdat we graag een witte optocht creëren, worden deelnemers uitgenodigd om witte kledij aan te trekken en/of een witte bloem mee te brengen.

Een overzicht van alle acties die er in Roeselare lopen van 1 tot 20 oktober vind je op roeselaredigitaal.be. Er zijn workshops, voordrachten, film, theaterstukken en wandelingen geprogrammeerd in ARhus, de Spil, T’Hope, Welzijnshuis, Studio Globo en Kerelsplein.
Met deze acties rond de dag van het verzet tegen armoede willen we ook in Roeselare

  • elke burger bewust maken van de armoedeproblematiek, van het eigen oordeel en vooroordeel ten aanzien van kansengroepen.
  • praten over armoede om de cultuur van het zwijgen te doorbreken.
  • het belang van samenwerking in de verf zetten zowel met de overheid, organisaties, verenigingen als particuliere burgers. Elk van ons speelt een rol en kan meebouwen aan een samenleving die mensen in armoede insluit.

Werelddag van verzet tegen armoede.

17 oktober is een belangrijke dag. Wereldwijd komen op deze dag mensen samen om eraan te herinneren dat armoede een schending van de mensenrechten is.

  • 1 op 7 mensen in ons land leeft in armoede.
  • 1 op 3 gezinnen die een woning huurt, betaalt meer dan 40% van hun inkomen aan woonkost.
  • 1 op 5 kinderen in ons land wordt geboren in armoede.
  • 1 op 7 kinderen in Roeselare wordt geboren in een gezin dat armoede kent.
  • Meer dan 1000 gezinnen in Roeselare doen beroep op voedselhulp.
  • Meer dan 400 gezinnen in Roeselare staan op de wachtlijst voor een sociale woning.