Maandag 11 mei mogen de winkels, na wekenlang gesloten te zijn, terug opengaan. Hoewel we zeer tevreden zijn voor onze lokale handelaars #VANRSL, wil het stadsbestuur er alles aan doen om het shoppen ook op een veilige manier te laten verlopen. Visuele informatie zal aan de shopper duidelijk maken waar zich aan te houden, maar ook de Roeselaarse stadskern zal voor een stuk worden heringericht.


"Samen met de vzw Shopping & Centrum Roeselare en Unizo Roeselare bereidden we deze opening reeds enkele weken geleden voor. Fun shoppen wordt veilig winkelen, en we zullen de situatie continu monitoren’"

Burgemeester Kris Declercq


Inrichting van het stadscentrum
 
De belangrijkste hygiënemaatregelen zoals handen ontsmetten en 1,5 meter afstand houden, blijven ook bij het winkelen de belangrijkste principes. Om dit op een zo efficiënt mogelijke manier mogelijk te maken, wordt een stuk van het kernwinkelgebied hertekend. Focus ligt hierbij op de inrichting van de Ooststraat, een deel van de Noordstraat, de Manestraat, de Grote Markt, De Munt, Citroenstraat, Henri Horriestraat, Delaerestraat, Jan Mahieustraat en Vlamingstraat.
 
In al deze straten stimuleren we het éénrichtingsverkeer voor voetgangers op de voetpaden. We kiezen hierbij maximaal voor een esthetische scheiding van het wandelverkeer door bijkomend groen te plaatsen. De wandelrichting zal duidelijk worden aangeduid met stickers. We voorzien wachtrijen langs de gevels en scheiden deze van de wandelstrook via kwalitatieve afzetpaaltjes.
 
Om de nodige ruimte te geven aan de wandelaars en tegelijk ook deze wachtrijen mogelijk te maken, worden een aantal parkeerstroken ingenomen als bijkomende wandelstrook. In de Ooststraat worden beide zijden parkeervrij gemaakt. In alle andere straten wordt telkens 1 zijde parkeervrij gemaakt, rekening houdend met de breedte van het voetpad en de aard en aantal van de winkels. De resterende parkeerplaatsen worden maximaal (tijdelijk) omgevormd tot Shop & Go plaatsen. De laad– en loszones blijven toegankelijk. Parkeerplaatsen voor minder validen die worden ingenomen, worden vervangen op de Grote Markt. De verschillende ondergrondse parkings blijven vlot toegankelijk.
 
Hygiëne units
 
Om het kernwinkelgebied te betreden, wordt men uitgenodigd om via hygiëne units  te passeren en de handen te ontsmetten. Concreet zullen op alle toegangen containers of tentjes staan waar je je handen kan ontsmetten met desinfecterende handgel.
 
Crowd control
 
Via visuele monitoring door de politiediensten en een telcamera zal er nauw op worden toegezien dat de social distancing wordt gerespecteerd. Als het toch te druk wordt, zal er worden overgegaan tot een bijkomende herinrichting zodat de veiligheid opnieuw gegarandeerd kan worden. Zo is het mogelijk om op drukke dagen de Ooststraat volledig verkeersvrij te maken en de rijweg in te nemen als bijkomende wandelstrook.
 
Extra politie en gemeenschapswachten worden ingezet die zullen toezien op het veilig verloop. Daarin worden zij bijgestaan door een aantal ‘shoppinggidsen’. Het is de bedoeling dat zij de shopper wegwijs maken maar hen eveneens op een vriendelijke manier kunnen wijzen op bijvoorbeeld het houden van voldoende afstand.
 
Ook onze handelaars staan we bij!
 
Ook de handelaars dienen zich volop te organiseren om in hun winkel het naleven van de hygiënemaatregelen mogelijk te maken. Net als bij de winkels die nu al open zijn, zal maar 1 klant toegelaten worden per 10 vierkante meters en dat voor maximaal 30 minuten. Voor kleinere winkels zijn er uitzonderingen. De Stad Roeselare helpt hen daarbij door allerlei communicatiemiddelen ter beschikking te stellen, zoals vloerstickers en affiches. De Stad publiceert een digitale veiligheidsgids met een 40-tal handige tips voor de handelaars om straks terug open te gaan. De Stad engageerde tevens een veiligheidscoach die de winkels op aanvraag gratis adviseert.