Komende maandag is het zover: ook in Roeselare openen de scholen terug de poorten. Een nieuw schooljaar wenkt met nieuwe juffen of meesters & het terugzien van bekende & nog niet bekende schoolvriendjes of vriendinnetjes.

Onze scholen krijgen een goed rapport: het onderwijs in Vlaanderen staat op de 2de plaats in Europa. Maar om klaar te zijn voor de toekomst blijven we vooruit kijken. CD&V denkt daarbij aan een ‘brede school’ die haar rechtmatige plaats inneemt in de gemeenschap en die mensen in verbinding brengt met elkaar.

Hoeveel mensen hebben elkaar niet gevonden via de school, kinderen zowel als ouders of ouderen? De school is dus ook méér dan een lesgebouw. Daarom wil CD&V alle elementen van de school versterken: de leerlingen, natuurlijk, maar ook de leerkrachten, de schooldirectie & de ouders. Of zoals een Zuid-Afrikaans spreekwoord zegt It takes a village to raise a child’.

Vertrouwen in leerkrachten, leerlingen & ouders voor het onderwijs van morgen!

Bij de start van het nieuwe schooljaar is er ook een nieuwe minister van Onderwijs: Hilde Crevits. Ze wil vertrouwen geven aan leerkrachten, leerlingen & ouders. Ze verdienen met z'n allen een duwtje in de rug!

Hilde Crevits: "Een eliteschool is voor mij een school die kinderen en jongeren maximale kansen geeft en hun talenten volop ontplooit, of dat nu in het aso, tso, bso of kso gebeurt"

  • CD&V staat voor onderwijs dat kansen biedt aan alle leerlingen. ‘Technische’ richtingen mogen daarbij niet ondergewaardeerd blijven.
  • CD&V wil leerkrachten nog meer versterken door minder administratieve last. Zo komt er meer ruimte voor wat je als leerkracht echt wil doen: les geven.
  • Directies geven we meer vrijheid om een duurzaam pedagogisch beleid uit te bouwen. Zo investeren we 100 miljoen euro extra in infrastructuur.
  • CD&V wil ook de participatieve rol van de ouderraad versterken: als ouder ken je je kind immers het beste.

Zo blijven onze scholen moderne, toekomstgerichte leef- en leeromgevingen, waar kinderen gezwind en goed gezind naartoe gaan.

Dit weekend gaf Minister Hilde Crevits een interview aan VTM: je kan dit hieronder nog eens rustig bekijken

Bekijk meer video's van vtmnieuws op

Klik hier om het 3D-Plan Onderwijs te raadplegen