Roeselare was één van de gemeente die eind juli 2014 te kampen had met wateroverlast door overvloedige regenval.  De slachtoffers van die wateroverlast komen in aanmerking voor een financiële
tussenkomst.

Roeselaarse slachtoffers nemen contact op met de gewestelijke dienst van de Vlaamse Overheid,

Vlaams Rampenfonds, Boudewijngebouw, Boudewijnlaan 30 bus
38 zone 4 C, 1000 Brusse

Het Rampenfonds vergoedt geen schade die door de verzekering gedekt wordt.

Om onnodige administratieve stappen te vermijden, controleer je best of je een geldig dossier kan indienen. Doe dat via de gebruikershandleiding die je vind via http://www.ibz.be/code/nl/loc/natuurrampen.shtml

Je vindt daar ook andere nuttige informatie en de aanvraagformulieren voor het samenstellen van een dossier.

Meer info verneem je ook bij de dienst Water via 051 22 72 11 of dipod@roeselare.be