Roeselare is één van de gemeenten die eind mei 2016 te kampen had met wateroverlast door overvloedige regenval. De slachtoffers van die wateroverlast kunnen in aanmerking komen voor een financiële tussenkomst.

Roeselaarse slachtoffers ontvangen van de Stad Roeselare de aanvraagformulieren en de gebruikershandleiding.

Deze documenten zijn ook terug te vinden via https://overheid.vlaanderen.be/rampenfonds#Formulieren. Om onnodige administratieve stappen te vermijden, raden we aan om vooraf te controleren of je een geldig dossier kan indienen. In de gebruikershandleiding wordt daarover uitleg gegeven.

Sinds 1 maart 2007 vergoeden de verzekeringsmaatschappijen via de brandverzekering de meeste ‘gewone’ schadegevallen zoals woonhuizen en hun inboedel die beschadigd zijn door overstromingen, aardbevingen, opstuwing of overstroming van de riolen, terreinverschuivingen en terreinverzakkingen. Het Rampenfonds vergoedt dus geen schade die verzekerbaar is.

Voor meer info kunnen inwoners terecht bij de dienst Leefmilieu en Water
via 051 26 97 88 of projectenod@roeselare.be.

Ook het Vlaams Rampenfonds verstrekt informatie via 02 553 50 10, rampenfonds@vlaanderen.be
of Vlaamse Overheid, Departement Kanselarij en Bestuur, Vlaams Rampenfonds, Boudewijnlaan 30 bus 48 – zone 4C, 1000 Brussel.