Een nieuw jaar, een nieuw begin. En dat geldt ook voor een aantal reglementen, tarieven en belastingen. Met de intrede van 2014 werden deze onder een actuele loep genomen. Zo zijn een aantal tarieven aangepast na vergelijking met andere steden of door indexering. Bij deze beslissingen lag telkens de focus op administratieve vereenvoudiging.

Via een globaal overzicht zetten we voor jou de belangrijkste wijzigingen op een rijtje.

BELASTINGEN : De zogenaamde 'grote stadsbelastingen' gaan niet omhoog.

De aanvullende personenbelasting en de opcentiemen onroerende voorheffing blijven dus ongewijzigd voor 2014.

Wat wel wijzigt:

 • Het tarief voor leegstand stijgt.
 • Wie een tweede verblijf bezit, moet hier meer belastingen op betalen.
 • De verhaalbelasting op voetpaden, opritten en op riolen gaat ook omhoog.

TARIEVEN

Een aantal attesten waren tot eind 2013 tegen betaling bij de dienst Burgerzaken te verkrijgen.

Vanaf 1 januari 2014 betaal je niet langer voor:

 • een reistoelating voor minderjarigen;
 • een attest uit het bevolkingsregister (attest van gezinssamenstelling, bewijs van woonst,bewijs van leven,…)
 • een afschrift uit de aktes van de burgerlijke stand (afschrift geboorteakte, afschrift uit de huwelijksakte,…);
 • wettigen van de handtekening;
 • eensluidend verklaren van documenten;
 • uittreksel uit het strafregister (het zogenaamde bewijs van goed gedrag en zeden)

Daarnaast worden wel enkele tarieven geïndexeerd.

 • Een frisse duik in het Spillebad nemen, kost je voortaan 2 euro per beurt per persoon.
 • Voor een identiteitskaart betaal je vanaf 1 januari 20,20 euro. Maar het goede nieuws is dat ze vanaf maart 2014 ook 10 jaar geldig is in plaats van 5 jaar.
 • Een internationaal rijbewijs kost 16 euro tot en met 31 januari 2014. Vanaf 1 februari dit jaar betaal je hiervoor 21 euro.
 • Wens je te trouwen op vrijdagnamiddag, dan betaal je daar als echtpaar 50 euro voor. Op zaterdagvoormiddag kost dat 100 euro. En voor 25 euro ontvang je vanaf het nieuwe jaar jouw trouwboekje.
 • Een attest van verblijfsvergunning voor een niet-Belg kan je verkrijgen tegen 5 euro.
 • Een begrafenis op zaterdag kost vanaf het nieuwe jaar 100 euro.
 • Concessies zullen vanaf 2014 via overschrijving gebeuren en hoeven niet langer contant worden betaald. Een maatregel die volledig past in het kader van administratieve vereenvoudiging.
 • Het tarief voor de vergunning ‘inname openbaar domein’ stijgt. Dit gaat samen met een nieuwe procedure om dergelijke vergunningen aan te vragen. Niet alleen het formulier wijzigt, ook de termijn van de aanvraag verandert. Zo moet een inname van het openbaar domein minimum 15 kalenderdagen op voorhand worden aangevraagd.
 • Een bouwaanvraag met een openbaar onderzoek met meer dan 10 woongelegenheden of op percelen vanaf 5000 m² kost voortaan 90 euro. Daarbovenop komen nog de kosten van de aangetekende zendingen.
 • Digitale bouwaanvragen zonder openbaar onderzoek kosten 50 euro. Daarbovenop betaal je nog de kosten van de aangetekende zendingen en eventuele plotkosten. Voor digitale bouwaanvragen met openbaar onderzoek betaal je voortaan 65 euro. Daarbovenop betaal je nog de kosten van de aangetekende zendingen en eventuele plotkosten.

PREMIES

Een aantal premies wordt niet meer door Stad Roeselare toegekend, onder andere omdat er op Vlaams of federaal niveau al een afgeleide van bestaat. Deze premies worden dus door andere overheden toegekend & daarom in Roeselare afgeschaft.

Het gaat concreet om de afschaffing van de:

 • renovatiepremie;
 • premie inbraakpreventie;
 • premie hemelwaterput;
 • premie zonneboiler;
 • premie groendaken;
 • premie mulch- of combimaaier;
 • premie diensten voor gezinszorg;
 • subsidie toegankelijkheidsprijs;
 • starterspremie;
 • premie herbruikbare luiers.

Het premiebedrag voor incontinentie wordt daarentegen verhoogd en tegelijkertijd wijzigt de doelgroep die hiervoor in aanmerking komt.  Meer informatie op www.roeselare.be

HUISVUILOPHALING

Uitgebreide informatie over de nieuwe restafvalzakken : klik hier

 • Een grote afvalzak kost vanaf 1 januari 1,30 euro per stuk. Voor een kleine afvalzak tel je 0,65 euro neer. De oude afvalzakken kan je nog gebruiken. Vanaf maart moet je ereen afvalsticker ter waarde van 0, 30 euro op kleven. De afvalsticker kan je o.a. kopen in de stadskas in het stadhuis of bij MIROM in de Oostnieuwkerksesteenweg 121 in Roeselare

INFORMATIE & COMMUNICATIE

Stad Roeselare wil meer inzetten op digitale communicatie, maar zonder bepaalde doelgroepen te vergeten die daar geen toegang tot hebben.

 • Het infoblad Rechtstreeks krijgt een nieuw concept aangemeten.
 • Met de herziening van Rechtstreeks vervalt ook de papieren Uitkalender die er telkens in zat. Een milieuvriendelijke maatregel die tegelijkertijd het digitale alternatief in de kijker wil zetten: Uit in Roeselare op www.roeselare.be. Dat is ook de manier om evenementen in de kijker te zetten.
 • De rolkranten die je o.a. in de Zuidstraat en aan De Spil aantrof, verdwijnen uit het straatbeeld.
 • Alle info over de bekendmaking van reglementen en verordeningen vind je voortaan op www.roeselare.be. Door een wijziging van het Gemeentedecreet is het niet langer nodig om de reglementen en verordeningen aan te kondigen via een aanplakbrief. Een ecologische maatregel die bovendien het digitaal alternatief in de kijker zet.

DIENSTVERLENING

 • Wil je graag thuis composteren? Dan helpen ze je op de Roeselaarse recyclageparken aan de slag. Zo kan je er onder andere een compostvat of wormenbak kopen. Het departement DIPOD verkoopt vanaf januari 2014 niet langer de producten om thuis te composteren.

 
 Al deze informatie werd overgenomen uit het officiële persbericht van de stad Roeselare