Deze week vroeg het Roeselaarse stadsbestuur de mening van de inwoners over het stedelijk informatieblad "Rechtstreeks": de vragenlijst kon ingevuld worden via het formulier in het infoblad maar kan ook online worden ingevuld.

Onze bestuursploeg voert haar beleidsakkoord verder uit: Ze beloofde daarin de band met haar inwoners nauwer aan te halen.  'Men wilde de  burgers continu en doorheen het hele beleidsproces meer te betrekken". En geef toe: men werkt er hard aan, men houdt woord!

Bij alle grote openbare werken worden informatiesessies gehouden. Eerder deze week was erook al 'RSL2030' waar het stadsbestuur in dialoog ging over het meerjarenplan. En nu vraagt men de mening van alle inwoners over het infoblad.

Ook via de Facebookpagina van de Stad Roeselare gaat men permanent in dialoog. In Roeselare telt de mening van de inwoners: zoveel is duidelijk.

Geef jouw mening over het infoblad "Rechtstreeks"

Rechtstreeks is het informatieblad van de Stad Roeselare, dat 10 keer per jaar in magazinevorm verschijnt (februari, maart, april, mei, juni, juli-augustus, september, oktober, november, december-januari).  In het midden van dit huis-aan-huisblad steekt ook telkens de activiteitenagenda UIT, als uitneembare middenkatern.

In het recentste nummer kon je een enquêteformulier vinden waar je vrijuit je mening kwijt kon. Via dit invulformulier wil de redactie graag eens weten hoe jullie leeservaringen zijn met de Rechtstreeks. Wat vinden jullie leuk of nuttig om te lezen. Men wil ook eens vernemen hoe jullie het stadsmagazine graag zouden raadplegen. En hoe gebruiken jullie de UiT-kalender?  Kortom, hoe ziet jouwe ideale Rechtstreeks er uit?  Laat eens van je horen!

Maar misschien heb je dit gemist? Geen nood , je kan je mening ook online kwijt :

Het volstaat hier te klikken & geef je mening  via de website van de stad Roeselare

Wil je nog even het laatste nummer van "Rechtstreeks" doorbladeren, vooraleer de vragzen te beantwoorden?

Dat kan door hieronder op het plaatje te klikken