Het stadsbestuur heeft twee nieuwe bedrijfsvoertuigen aangekocht die op aardgas rijden: dat brengt het totaal aantal groene auto's op tien, goed voor vijftien procent van het wagenpark. Door deze investering zet de stad verder in op een duurzaam voertuigenpark.

Energiedistributiebedrijf Eandis ondersteunde de aankoop van de voertuigen en de plaatsing van een vulstation.

Binnenkort rijden twee gloednieuwe Fiat Doblo's op aardgas rond in de stad. Met de investering van 39.000 euro wil het stadsbestuur van Roeselare de stap zetten naar een duurzame vloot. Ondertussen telt het wagenpark al tien voertuigen die rijden op CNG, Compressed Natural Gas of samengeperst aardgas, goed voor vijftien procent van het totaal.

Acht aardgasvoertuigen en een vulstation

De stad wil de bestaande voertuigen langzaam maar zeker vervangen door CNG-wagens. De voordelen zijn duidelijk: 95 procent minder uitstoot van fijn stof en 50 procent minder stikstofoxide dan bij benzine of diesel. CNG staat voor ‘Compressed Natural Gas’ of samengeperst aardgas. Dat is niet te verwarren met LPG, een minder milieuvriendelijk restproduct uit de bewerking van aardolie.

Burgemeester Luc Martens : 'Rijden op aardgas levert de stad ook een effectieve besparing van 50 procent op de brandstofkosten. Uitgerekend komt dat neer op 500 euro per wagen per jaar. Een investering die ook opbrengt in de vorm van besparing op de brandstofkost. Maar het belangrijkste zijn de positieve effecten op de luchtkwaliteit & het klimaat. Op deze manier bouwen we verder aan een duurzaam wagenpark'

Nathalie Muylle, Schepen van duurzaamheid : "Roeselare zet reeds drie jaar inzet in op een duurzaam wagenpark & op aardgasvoertuigen. We hoefden niet meer overtuigd te worden van de ecologische en financiële voordelen van CNG. Eerdere aankopen toonden reeds aan dat er 95 % minder uitstoot van fijn stof en 50 % minder stikstofoxiden (NOx) waren vergeleken met benzinevoertuigen. Een duurzaam wagenpark is dus een win-win op alle fronten".

De aankoopprijs van de voertuigen is vergelijkbaar met die van een klassiek voertuig. Met een volle gastank hebben de CNG-wagens een grote actieradius of met andere woorden het gemiddeld aantal kilometer dat een voertuig aflegt zonder bij te tanken, nog verlengd via een reservetank met benzine.

15 % van het wagenpark op aardgas

Met de aankoop van deze nieuwe CNG-wagens beschikt de stad Roeselare nu over acht voertuigen op aardgas. Eind 2015 komen er nog twee wagens bij. Roeselare zal zo in drie jaar tijd 15 % van de vloot overschakelen op aardgas.

Deze aankoop is tot stand gekomen samen met netwerkbeheerder Eandis, dat fungeerde als aankoopcentrale voor de aankoop van de voertuigen. Ook voor het voorlopig beperkte aantal publieke gastankstations bood Eandis een oplossing. Er is een privé CNG-vulstation gebouwd in de brandweerkazerne in de Koning Albert I-laan in Roeselare. Het gaat om een zogeheten ‘slow fill’-station, aangesloten op het gewone aardgasnet. Daarmee kan een voertuig op vier uur tijd worden volgetankt. De bouw van de vulstations wordt ondersteund door Eandis.

De locatie van het ‘slow fill’-station is trouwens een bewuste keuze. De brandweerpost van Roeselare is namelijk de eerste brandweerpost in Vlaanderen die rijdt op aardgas. De collega’s in Kortrijk van hulpverleningszone Fluvia volgden recent het Roeselaarse voorbeeld.

Samen naar duurzame mobiliteit

In Vlaanderen rijden ongeveer 3,7 miljoen voertuigen, waarvan 3,1 miljoen personenwagens. Al die voertuigen samen zijn elk jaar goed voor 56,4 miljard kilometer rijden en 16 miljoen ton CO2-uitstoot. Om de uitstoot van broeikasgassen en fijn stof zo veel mogelijk te reduceren, moet worden gezocht naar duurzame alternatieven.

Eén van de opties om over te schakelen naar een efficiënter en duurzamer wagenpark, is de vervanging van voertuigen op benzine en diesel door elektrische voertuigen (interessant voor een kleine actieradius) of voertuigen op samengeperst aardgas of CNG (interessant voor een grotere actieradius).

Eandis gelooft sterk in duurzame mobiliteit en wil onder meer de lokale besturen op haar werkgebied daarin aanmoedigen en ondersteunen. Eandis biedt de lokale besturen hulp bij studies rond mobiliteit en wagenparken, organiseert gezamenlijke aankooptrajecten voor voer-tuigen en plaatst oplaadinfrastructuur en vulstations.

Eandis en de stad Roeselare sloegen de handen in elkaar

Roeselare zet al van 2006 in op een duurzamere en milieuvriendelijkere vloot en van 2010 spant de stad zich in om het gebruik van CNG-wagens te promoten. Daarbij krijgt ze de hulp van brandstofleveranciers, autoconstructeurs en distributienetbeheerder Eandis

Sinds de komst van een publiek tankstation van DATS24 in de Mandellaan, vergroent de stad haar wagenpark systematisch met aardgaswagens. Op regelmatige basis informeert de stad haar bevolking en bedrijven over milieuvriendelijk rijden. In 2010 en 2012 werd al een mini-autosalon georganiseerd. Vorig jaar in juni organiseerde de stad, samen met Eandis en BTM-Roeselare een infomoment rond rijden op aardgas, georganiseerd voor bedrijven. Het is daar dat de brandweer ook overtuigd raakte van de voordelen van CNG-voertuigen. Binnenkort komt er trouwens een tweede publiek tankstation voor CNG in de Iepersestraat.

Rijden op aardgas is voor het stadsbestuur van groot belang omwille van de quasi nul-uitstoot van fijn stof, de lagere uitstoot van broeikasgassen en de lagere operationele kosten. CNG is dus van belang voor het beleid rond luchtkwaliteit, het klimaat en het financieel beleid.