Waarom zijn verkiezingen belangrijk? Omdat de stem van elke burger mee bepaalt hoe de grote machine Vlaanderen de volgende vijf jaar zal draaien. Een filmpje schetst het beeld van verkiezing tot de werking van het parlement en het samenspel met de regering.

 

Voor wie? Voor iedereen van 9 tot 99 jaar , in klare taal.

 

 


Educatief: Voor leraren een tool om een les over de verkiezingen en de parlementaire democratie op een speelse manier aan te vatten, aanvullend bij het lesmateriaal van De Kracht van je Stem.

Meer info over dit project van de Vlaamse overheid op www.dekrachtvanjestem.be