Vrouw & Maatschappij Roeselare vroeg deze morgen aandacht voor meer genderevenwicht in de raden van bestuur bij de Vlaamse sociale huisvestigingsmaatschappijen. Een  groep CD&V-vrouwen onder leiding van voorzitster Jannick De Poorter pleit voor meer vrouwen in de Raden van Bestuur. Ook de Roeselaarse parlementsleden Nathalie Muylle & Griet Coppé ondersteunen de actie. 

Op 1 januari 2016 moeten minstens 33% van alle bestuursleden vrouwen zijn. In de werkelijkheid halen slechts 42% van de sociale huisvestingsmaatschappijen dit cijfer. 58% voldoet hieraan niet. Ook bouwmaatschappij De Mandel haalt dit quotum (nipt) niet. De Roeselaarse CD&V-vrouwen hopen dat de lat in de toekomst op 50% vrouwelijke bestuursleden ligt.

De vorige Vlaamse regering besliste in 2014 dat vanaf 1 januari 2016 de raden van bestuur van de sociale huisvestingsmaatschappijen voor minstens een derde uit vrouwen samengesteld moeten zijn. Uit een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Griet Coppé (CD&V) aan minister Liesbeth Homans blijkt dat op vandaag 42 op een totaal van 100 maatschappijen reeds voldoen aan dit quotum. 58 maatschappijen zullen dus bij de hersamenstelling van hun raad van bestuur op zoek moeten gaan naar meer vrouwelijke leden. Vrouw & Maatschappij hoopt dat de lat in de toekomst op 50% vrouwelijke bestuursleden ligt.

In bijna zes op de tien sociale huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen maken vrouwen nog geen derde uit van het totale aantal bestuursleden. Wettelijk is dat op dit moment geen probleem, maar tegen volgend jaar moet dat quotum wel worden gehaald

"Bij hun hersamenstelling zullen de maatschappijen dus op zoek moeten gaan naar meer vrouwelijke leden", zegt Jannick De Poorter, voorzitster van Vrouw & Maatschappij Roeselare.  "De hersamenstelling zal in principe plaatsvinden bij de algemene vergaderingen in april of mei 2015".

Naast het installeren van meer genderevenwicht moeten de raden van bestuur ook krimpen, naar maximaal 13, 9 of 5 bestuurders, afhankelijk van het aantal gerealiseerde koopwoningen of verhuurde sociale huurwoningen.

In zes van de honderd sociale huisvestingsmaatschappijen maken vrouwen momenteel de meerderheid uit. Griet Coppé verwacht dan ook dat de maatschappijen inspanningen blijven leveren om hun raden van bestuur met voldoende vrouwen te bevolken. "Een raad van bestuur met voornamelijk mannelijke leden is immers niet meer van deze tijd", zegt ze. "Op lange termijn", besluit ze, "moet er zelfs gestreefd worden naar een 50-50-verhouding tussen mannen en vrouwen."