Vanmiddag voerde Vrouw & Maatschappij Roeselare, de politieke vrouwenbeweging van CD&V, haar jaarlijkse Witte Lintjes-campagne tegen geweld op vrouwen. Op de Grote Markt & in de Ooststraat deelden ze witte lintjes uit. Deze ‘White Ribbon’ campagne is een internationale actie tegen geweld op vrouwen

De wandelaars en shoppers ontvangen naast een wit lintje ook een flyer met beleidseisen om mensen beter te wapenen tegen de omstandigheden waarin gezinsdrama’s plaats vinden. 


Wie een Wit Lintje draagt zegt daarmee:

  • Geen geweld te plegen
  • Geweld ook niet oogluikend toe te laten of te verzwijgen
  • Geweldplegers aan te zetten om hulp te zoeken
  • Iedereen te overtuigen om geweld te doen stoppen

Jannick De Poorter, voorzitter Vrouw & Maatschappij roeselare: ‘We focussen met onze actie op een moeilijk en gevoelig thema waar we steeds vaker over horen in het nieuws. In België bestaat er echter geen enkele structuur om het fenomeen in te dijken. Zelfs in de politiestatistieken ontbreekt een aparte categorie voor familiemoorden’

Vrouw & Maatschappij Roeselare verleent haar steun aan de VZW BESCHERM KINDEREN TEGEN FAMILIEDRAMA’S van Tim Vanhauwaert, die zelf zijn zoontje Tibeau verloor door een gezinsdrama. Meer info op www.beschermkinderen.be.

Filicide, het doden van de eigen kinderen gevolgd door zelfdoding,  is voornamelijk een vrouwelijk fenomeen.  75% van dit soort daden wordt gepleegd door vrouwen.  Familicide, gevolgd door zelfdoding, waarbij ook de partner wordt omgebracht, wordt echter voornamelijk door mannen gepleegd.  Maar liefst 83% van de slachtoffers van familiemoorden, gevolgd door zelfdoding, zijn dan ook vrouwen.  Dit soort situaties is zeer moeilijk te voorspellen en te voorkomen. 

Met deze campagne willen we het fenomeen uitdrukkelijk onder de aandacht brengen en een aantal beleidsvoorstellen op de agenda zetten om mensen beter te wapenen tegen de omstandigheden waarin deze drama’s plaats vinden.

Ook op 40 andere actieplaatsen in Vlaanderen & Brussel hebben CD&V-mandatarissen en Vrouw & Maatschappij-vrijwilligers 21.000 Witte Lintjes uitdelen aan stations. De pendelaars & voorbijgangers ontvingen ook een flyer met beleidseisen om gezinsdrama’s te voorkomen.

Els Van Hoof, nationaal voorzitter van Vrouw & Maatschappij. ‘Er wordt te weinig ingezet op onderzoek naar de oorzaken, risicofactoren en efficiënte maatregelen om gezinsdrama’s te voorkomen’.

Uit buitenlands onderzoek blijkt  dat in tijden van financiële crisis het aantal gezinsmoorden dreigt toe te nemen. Bij  elke procent stijging in het werkloosheidscijfer stijgt het aantal zelfdodingen en familiedodingen met 0,8%. Ook de toename van psychische problemen in de maatschappij verhoogt het risico op gezinsmoorden. Bijna 60% van de daders van gezinsdrama’s leed dan ook aan een depressie. Een kwart daarvan waren vrouwelijke daders. Een snelle  regeling van de terugbetaling van psychotherapie dringt zich dus op. Huisartsen moeten aangemoedigd worden om hun patiënten de stap naar psychotherapie te laten zetten.Ook huiselijk geweld is een niet te onderschatten risicofactor. In ruim een kwart van gevallen is het een eerste signaal voor een gezinsdrama. Een totaalpakket van begeleiding voor zowel kinderen, dader en slachtoffer, als van het koppel en het gezin samen ontbreekt zeer vaak in de hulpverlening. De therapie kan opgelegd worden door justitie, maar moet ook gevolgd kunnen worden op vrijwillige basis. Om dat te kunnen waarmaken zijn meer plaatsen in de hulpverlening nodig. Die uitbreiding zal er ook voor zorgen dat de begeleiding vroeger kan starten.Met deze actie wil Vrouw & Maatschappij een aantal beleidsvoorstellen op de agenda zetten om mensen beter te wapenen tegen de omstandigheden waarin deze gezinsdrama’s plaats vinden.  

‘Laten we niet wachten op een volgend gezinsdrama en onmiddellijk maatregelen nemen. De tijd tikt voor sommige gezinnen, en die moeten we stoppen. Dat kan met de voorstellen van Vrouw & Maatschappij’, besluit Els Van Hoof.