Vrouw & Maatschappij Roeselare vraagt aandacht voor de eenoudergezinnen tijdens  haar jaarlijkse ludieke actie sacochewerpen. 

Iedereen is welkom op zaterdag 15 juli 2017 op De Munt te Roeselare!

Op 15 juli is het weer zover! Vrouw & Maatschappij Roeselare werpt terug met de sacoches! Het 2de Roeselaars kampioenschap sacochewerpen is een feit.

De opbrengst gaat de Xenia-vrouwenwerking. Xenia is een, groep waar (vluchtelingen)vrouwen van diverse origines samenkomen en ervaringen uitwisselen.

Iedereen kan op zaterdag 15 juli deelnemen aan het 2de kampioenschap sacochewerpen op "De Munt" in Roeselare.  Doorlopend van 14 tot 17 uur. Om 17 uur is de prijsuitreiking voorzien.

Aansluitend vraagt Vrouw & Maatschappij ook aandacht voor de éénoudergezinnen. Aan de hand van een lusiek kansbord word je bewust gemaakt van de obstakels & soms zeer moeilijke keuzes waarmee alleenstaande ouders worden geconfronteerd.