CD&V gemeenteraadslid Ria Vanzieleghem stelde maandag 24 nov 14 een mondelinge tijdens de gemeenteraad in Roeselare, waarbij ze vroeg om de stad te voorzien van SOS-palen. Deze vraag wordt gesteund door Vrouw & Maatschappij Roeselare, die tevens aanwezig was tijdens de gemeenteraad. Klik hier voor foto's van deze actie.

Op 11 november vierden we de 43ste Nationale Vrouwendag. Tevens viert Vrouw en Maatschappij, de Gelijke Kansen-beweging van CD&V, deze maand haar 40ste verjaardag. Anno 2014 is een stevig gelijke kansenbeleid nog altijd geen overbodige luxe. Vrouw en Maatschappij wil zich politiek engageren, om de stem van de vrouw te vertolken. We doen dit door “vrouw – gevoelige” standpunten te formuleren en te verdedigen, door gerichte acties te voeren, waarbij we streven naar gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen, maatschappelijke levende thema’s mee in de spotlight zetten zoals bv jaarlijkse witte lintjescampagne symbolisch tegen geweld.

Vrouwen worden nog steeds lastiggevallen op publieke plaatsen, tijdens het reizen met het openbaar vervoer of op straat. De angst voor aanranding en verkrachting maakt dat een aantal vrouwen en meisjes ‘s avonds niet op straat durven en/of mogen. Hoewel zij statistisch gezien minder kans maken om slachtoffer te worden van een misdaad, kampen ze met sterkere onveiligheidsgevoelens. Dit beperkt hun bewegingsvrijheid.

Gemeenteraadslid Ria Vanzieleghem: “In Roeselare zouden de SOS-palen dienen om het veiligheidsgevoel te vergroten. Ook verlichting kan hierbij een rol spelen en bv. zelfverdedigigingslessen. In Roeselare zijn de cijfers qua veiligheid goed, maar het gevoel bij vrouwen is dat niet altijd waardoor er soms beperkingen in vrijheid zijn (bv. gaan joggen bij valavond)".

De verklaring waarom vrouwen angstiger voor misdaad zijn, is omdat sommigen geloven dat zij zichzelf niet kunnen beschermen bij een aanval. In een donker steegje, tijdens het joggen in het park, maar ook in een drukke stad, je kan op de meest onverwachte plaatsen geconfronteerd worden met je eigen kwetsbaarheid.

Gemeenteraadslid Ria Vanzieleghem: “We willen het lokaal bestuur oproepen om aandacht te besteden aan deze problematiek en acties te ondernemen om het subjectieve onveiligheidsgevoel te verminderen. Daarom vragen we om de mogelijkheid te onderzoeken tot het plaatsen van SOS palen, bij voorkeur in het stadspark en stationsbuurt. “

Jannick De Poorter, voorzitter Vrouw & Maatschappij: “SOS-palen zijn palen van 1,65 meter hoog, uitgerust met een drukknop, een zwaailicht en een camera. Mensen die worden lastig gevallen, kunnen via de drukknop in contact komen met bewakings- of politiedienst? Dankzij deze praatpalen krijgt men de mogelijkheid om op een eenvoudige manier hulp in te schakelen bij incidenten of bij verdachte personen/situaties. Een SOS-paal zorgt op die manier voor meer sociale controle en dus een beter veiligheidsgevoel. “

 

Gelezen in het Nieuwsblad van dinsdag 25 november 2014:

Gelezen in Het Laatste Nieuws van dinsdag 25 november 2014: