Vanmiddag bracht Vrouw & Maatschappij Roeselare een bezoek aan "Elim", het Steunpunt Vluchtelingen in Roeselare. Vlak voor moederdag kregen de dames van de ‘vrouwenwerking Xenia’ elk een toiletzak met tal van verzorgingsproducten.

Want Moederdag is een dag voor àlle moeders. Ook voor wie het wat moeilijker heeft. #wijvoorzij .

De CD&V-vrouwen kregen eerst een rondleiding in Elim, waar ze uitgebreid toelichting kregen over de werking van deze vzw.

vzw Elim stelt zich als tot doel vluchtelingen & asielzoekers bij te staan met 'raad & daad'. Elim geeft geen kleren, voedsel of geld. Men geeft ook geen dak boven het hoofd. Maar ze helpen wel met de zoektocht naar bv. een woonst. Men helpt in de eerste plaats bij verschillende problemen, waar men het moeilijk mee heeft. Een onduidelijke factuur, problemen met documenten of op het werk. Jaarlijks komen zo’n  kleine 500 mensen langs bij vzw Elim.  Kinderen & minderjarige vluchtelingen krijgen extra aandacht.

Diverse initiatieven worden genomen zoals bv een ‘huiswerkklas’, de vrouwenwerking Xenia, een praatgroep Nederlands, computerlessen,.. Twee keer per maand kunnen middelbare studenten er ook terecht om in stilte te studeren. Ook mensen zonder papieren kunnen terecht in het centrum voor lesgroepen Nederlands.

Het steunpunt vluchtelingen Elim werkt volledig met vrijwilligers. Momenteel zijn er 64 vrijwilligers actief bij vzw Elim. Vrouw & Maatschappij Roeselare wil via deze moederdagactie ook Elim in de kijker plaatsen.

#WijvoorZij

Sharon Linclau, voorzitster van Vrouw & Maatschappij Roeselare: “In november stond onze jaarlijkse Witte Lintjes-campagne in het teken van geweld op vrouwelijke vluchtelingen. Het werd ons echter snel duidelijk dat we meer konden doen voor deze vrouwen, dat we meer moésten doen”.

Uit rondvraag bleek dat er bij vluchtelingen vaak  een tekort is aan vrouwelijke verzorgingsproducten. Wij vinden het echter belangrijk dat alle vrouwen zich goed in hun vel voelen en persoonlijke hygiëne en verzorging spelen daarin een centrale rol.

Daarom besloot Vrouw & Maatschappij vandaag -naar aanleiding van moederdag- een toiletzakje met producten aan deze dames te .bezorgen. #WijvoorZij.