Hoe een geldige stem uitbrengen?

Elk lid is stemgerechtigd. Alle leden ontvangen begin december een stemkaart. De kaart bevat een streepjescode met een code-nummer. Die geheime code laat u toe een stem uit te brengen. Dat gebeurt in alle anonimiteit. Er is geen link met uw lidnummer. De code is toegekend onder toezicht van gerechtsdeurwaarder Hans Van Ham, 1200 Brussel. Verlies deze code niet of maak ze ook niet onleesbaar, want dan vervalt uw stem. Bij het meermaals stemmen met dezelfde code, wordt alleen de laatste keuze bewaard. Om administratieve rompslomp te vermijden zouden wij het op prijs stellen mocht u vooral elektronisch (internet) stemmen. Stemt u via de post, dan wordt enkel die stem geregistreerd.

Stemmen via Internet

De meest eenvoudige manier om uw stem uit te brengen is via internet.

·         Stap 1: surf naar www.cdenv.be/voorzitter

·         Stap 2: In het vakje ‘vul hier uw geheime code in’ vult u de code van 8 cijfers in die u vindt op uw stemformulier. Dat formulier krijgt u per post toegestuurd.

·         Stap 3: Bevestig uw geheime code via de knop ‘ok’.

·         Stap 4: Breng uw stem uit.

·         Stap 5: Bevestig uw keuze via de knop ‘verzenden’.

·         Stap 6: Uw stem is goed en veilig geregistreerd wanneer onderstaande boodschap op uw computerscherm verschijnt: “Beste, Bedankt voor het uitbrengen van uw stem. Op woensdag 22 december zal het resultaat van de telling bekendgemaakt worden. U hebt mee het verschil gemaakt. Bedankt!”

Stemmen via post

Duid uw keuze aan op de stemkaart en zend de kaart via bijgevoegde envelop vóór 17 december 2010 (poststempel telt) naar het algemeen CD&V-secretariaat, Wetstraat 89, 1040 Brussel.

Stemmen in uw regiosecretariaat of op het dialoogmoment

U kan uw stembrief ook deponeren in uw regiosecretariaat of op het dialoogmoment (16 december in de Reo-veiling) tot ten laatste 21 december om 12u.

Op woensdag 22 december worden de stemmen geteld en bijgevolg ook het resultaat bekend gemaakt.