Om kans te maken op een Vlaamse huursubsidie beschadigen huurders soms opzettelijk hun huis of appartement. ‘Ze simuleren zware vochtproblemen of trekken stopcontacten uit de muur. En de eigenaar heeft er geen verhaal tegen’, zegt Vlaams Parlementslid Griet Coppé.

Een huurder die in een slechte woning huist, kan met steun van de Vlaamse overheid naar een betere woning verhuizen. Hij kan daarvoor een maandelijkse huursubsidie van hoogstens 230 euro per maand krijgen, gedurende maximaal negen jaar.

Voorwaarde is wel dat de slechte woning voldoende gebreken vertoont. Die worden beoordeeld aan de hand van een puntensysteem. Alleen wanneer de woning meer dan 50 strafpunten scoort, treedt het subsidiesysteem in werking.

Binnenmuur natspuiten

‘Maar die praktijk heeft perverse effecten’, waarschuwt Vlaams Parlementslid Griet Coppé. ‘Ik heb getuigenissen van twee gemeentelijke woondiensten in West-Vlaanderen die vaststelden dat een huurder zelf schade toebracht aan een appartement, om op die manier voldoende strafpunten te verzamelen. Dat ging van het simuleren van vochtproblemen door een binnenmuur met een tuinslang nat te spuiten, tot het voorwenden van een elektrocutierisico door draden bloot te leggen of stopcontacten uit de muur te trekken.’

Zowel de eigenaars als de betrokken woondiensten brachten de Vlaamse Wooninspectie op de hoogte van de opzettelijke schade. 'Maar blijkbaar mogen de inspecteurs met hun opmerkingen geen rekening houden, zelfs al kan de eigenaar zwart op wit aantonen dat hij het appartement keurig in orde heeft verhuurd', aldus nog Coppé.

De Verenigde Eigenaars, de belangenvereniging van verhuurders, treedt Coppé bij. 'Wij krijgen geregeld klachten van eigenaars die zo'n inspectie meemaken en plots merken dat er van alles in de woning is beschadigd, omdat je daarmee een pak strafpunten kan verzamelen', zegt Katelijne D'Hauwers.

'Soms is het de huurder te doen om de huursubsidie te verkrijgen, in andere gevallen om sneller een sociale woning toegewezen te krijgen. Want een huurder die met zijn woning de vereiste 50 strafpunten haalt, krijgt voorrang op de wachtlijst.'

Ook het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) en de Confederatie van Immo­biliën­beroepen (CIB) hebben weet van dergelijke fraude. 'De wooninspecteurs zouden moeten worden verplicht te onderzoeken hoe de gebreken ontstonden', zegt BIV-woordvoerder Dajo Hermans. 'Een inspecteur mag er vandaag niet van uitgaan dat een huurder zelf een woning beschadigde, terwijl dat wel degelijk gebeurt.'

'De inspecties gebeuren soms op het naïeve af', vertelt ook advocaat Rob De Koninck, gespecialiseerd in vastgoed­geschillen. 'Ik heb zelf al meegemaakt dat een inspecteur elektrocutiegevaar aanvinkte op zijn blad met strafpunten, terwijl het wetens en willens de huurder was die deze gevaarlijke situatie creëerde. Je hebt daar weinig of geen verhaal tegen.'

Coppé: 'Ik wil geen heksenjacht opstarten door deze misbruiken aan te klagen. Maar de huursubsidie is bedoeld om mensen die echt in slechte woningen zitten een beter onderdak te kunnen bieden. Fraude met deze middelen, waardoor mensen die ze echt nodig hebben in de kou blijven staan, moeten we op alle mogelijke manieren uitsluiten.'

 

overgenomen uit Het Nieuwsblad dd 5 oktober