Het Europees Parlement kwam vandaag met nieuwe voorstellen om de voedselverspilling in de EU een halt toe te roepen.

Tom Vandenkendelaere (CD&V), lid van de landbouwcommissie en de commissie economie: "Per jaar gooit elke Belg zo’n 630 euro aan voedsel weg. Reken zelf maar uit wat je daar als gezin mee zou kunnen doen. Het creëren van een échte circulaire economie en dus onder meer komaf maken met verspilling van voedsel, zal een gedragswijziging vergen van iedereen. Het rapport dat het Parlement vandaag goedkeurde bevat alvast heel wat goeds: de mogelijkheid om in heel Europa de BTW af te schaffen voor voedselschenkingen door supermarkten bijvoorbeeld. In ons land is dat sinds de invoering van het 0%-tarief door minister Geens een succes"..

"Een groot stuk van de verspilling gebeurt op het niveau van de productie en die is in Vlaanderen uiteraard groot. Toch doen onze landbouwers al aardig wat inspanningen door bv. overbodig of ongewild voedsel in veevoeder te verwerken. Ik vermeld ook graag de REO-Veiling in Roeselare als voorbeeld voor Europa: zij wonnen onlangs een Food Waste award voor hun jarenlange engagement om voedseloverschotten te doneren aan sociale organisaties, door ze te gebruiken als diervoeder of als natuurlijke bemesting.

“Maar ook wij als consumenten moeten onze duit in het zakje doen. Daar kan Europa bij helpen. Door de verwarring rond houdbaarheidsdata weg te nemen bijvoorbeeld. Producenten zijn verplicht om de datum van minimale houdbaarheid (‘best tot’) of de uiterste consumptiedatum (‘te gebruiken tot’) aan te geven, maar ongeveer de helft van de consumenten geeft aan het verschil tussen beide aanduidingen niet te kennen. Hierdoor verdwijnen dagelijks grote hoeveelheden niet bedorven voedsel in de vuilnisbak. We vragen de Commissie dan ook om hier dringend duidelijkheid in te scheppen.

We moeten echter vooral ambitieus durven zijn: het voorstel van het Parlement om voedselverspilling te verminderen met 35% in 2025 tot 50% in 2030 is lovenswaardig maar het blijft een aanbeveling. Op termijn moet Europa durven denken aan een echte verplichting