De Europese Commissie heeft vandaag een eerste reeks maatregelen voorgesteld uit haar Actieplan om de kapitaalmarkt in de EU verder te verdiepen en beter te integreren om de vrije beweging van kapitaal in de interne markt te bevorderen. In de praktijk moet dit bedrijven, in het bijzonder kmo's,  en langetermijnprojecten zoals infrastructuurprojecten, toelaten om gemakkelijker financiering aan te trekken op de kapitaalmarkten. De eerste wetgevende voorstellen die vandaag werden gepubliceerd omvatten nieuwe en heldere regels voor het herverpakken van kredieten (zgn. Securitisatie) en het aanpassen van de voorzorgsregels inzake kapitaalbuffers voor de verzekeringssector zodat investeren in infrastructuurprojecten eenvoudiger wordt.

"Europese ondernemers hebben het vandaag veel moeilijker dan hun Amerikaanse tegenhangers om aan kapitaal te geraken voor een startup of de verdere uitbouw van hun bedrijf. Drie vierde van de Europese kmo's  gaan voor hun financiering bij de banken langs, maar die banken hebben het de kmo's sinds de financieel-economische crisis steeds moeilijker gemaakt om aan krediet te geraken," zegt Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V), lid van commissie economische en monetaire zaken, net terug van een werkbezoek in de VS, "Door ervoor te zorgen dat bedrijven meer keuzevrijheid hebben en in mindere mate afhankelijk zijn van banken garanderen we meer stabiliteit voor kmo's. Er zijn in de EU 21 miljoen kmo's die goed zijn voor 85% van de werkgelegenheid. Als die bedrijven gemakkelijker geld kunnen ophalen op de financiële markten, kan dit de economische groei en de werkgelegenheid flink aanzwengelen."