Vlaams decreet basisbereikbaarheid
Het Vlaams decreet basisbereikbaarheid stelt dat het openbaar vervoernetwerk uitgaat van 4 lagen:
-          het treinnet (NMBS)
-          het kernnet (verbindingen tussen belangrijke steden)
-          het aanvullend net (o.a. ontsluitende buslijnen vanuit kleinere steden en gemeenten en het scholierenvervoer
-          het vervoer op maat (voor wie geen beroep kan doen op het openbaarvervoernetwerk).
 
Met dit decreet stapt Vlaanderen over van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid, waarin combimobiliteit centraal staat. Om uit te kunnen gaan van een regionale benadering werden 15 vervoerregio’s opgericht. De vervoerregio Roeselare is daar één van. Ze bestaat uit Ardooie, Dentergem, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare, Ruiselede, Staden, Tielt, Torhout, Wielsbeke en Wingene.
 
In de vervoerregioraad Roeselare zijn naast deze gemeenten ook de Vlaamse overheid, het provinciebestuur en NMBS/Infrabel vertegenwoordigd. De vervoerregioraad Roeselare heeft op dinsdag 26 mei het nieuwe vervoerplan voor de regio voorlopig goedgekeurd. Dit plan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan alle betrokken gemeenteraden, zo ook in Roeselare op de gemeenteraad van 29 juni e.k.
De invoering van het nieuwe vervoerplan is voorzien voor december 2021.
 
Nieuwe sterke lijnen in Roeselare
Met het voorstel van het nieuwe kernnet en aanvullend net wordt vooral ingezet op sterke verbindende lijnen. Dit zorgt in de meeste gevallen voor een sterkere bediening op deze assen t.o.v. het huidige netwerk en maakt de verbinding tussen verschillende attractiepolen ook rechtstreekser, korter en dus ‘sneller’. De nieuwe structuur vertrekt vanuit een regionaal netwerk van kernlijnen die op werkdagen minstens elk uur zullen rijden. Voor heel veel bestaande lijnen vormt dat een belangrijke upgrade ten opzichte van vandaag.
Binnen het nieuwe openbaar vervoerplan krijgen we sterke verbindingen:
 
Assen met 15 minuten frequentie:
-          Tussen de site van Schiervelde (zwembad, sport, expo,…) en het centrum.
-          Tussen de site van AZ Delta en het centrum via Rumbeke
Assen met 30 minuten frequentie
-          Brugsesteenweg
-          Hoogleedsesteenweg
-          Iepersestraat
-          Meensesteenweg
-          Ardooisesteenweg – Mandellaan
-          Beversesteenweg
 
Het voorstel van deze netten biedt op de sterke assen rechtstreekse verbindingen aan tussen het centrum/station en de deelgemeenten/kernen in Roeselare (Beveren, Rumbeke, Oekene, Beitem, Zilverberg, De Ruiter).
 
Binnen het huidige voorstel van kernnet en aanvullend net in Roeselare liggen de routes van de buslijnen straks op de invalswegen en komt het stadsnet zoals we dit op vandaag kennen grotendeels te vervallen. Het beschikbare budget voor de vervoerregio Roeselare is echter op vandaag ontoereikend om voor Roeselare ook een ontsluitend stadsnet te voorzien in analogie met andere centrumsteden.
 
Hierdoor zullen een aantal locaties in de stad, waar het gebruik van de bus op vandaag vrij beperkt is, met het nieuwe net niet meer bediend zullen worden. Dit is bv. het geval voor Godelievewijk, Nieuw Kerkhof. Deze omgevingen bevinden zich wel allemaal nog binnen bedieningsradius van haltes of mobipunten op het niveau van het kernnet of aanvullend net.
 
Op vraag van Stad Roeselare wordt er binnen Vervoer op Maat wel een ‘proefproject’ opgezet voor het stadsnet Roeselare dat de basis kan vormen voor een uitbreiding van het nieuwe ‘stadsnet in Roeselare’ wanneer vanuit Vlaanderen extra middelen aan de vervoerregio toegekend worden.
In het proefproject wordt in eerste instantie op dinsdagvoormiddag een bus voorzien die binnen de wijken enkele haltes zou aandoen om de mensen naar het centrum en de wekelijkse markt te brengen. De exacte lijnvoering dient nog verder in detail besproken te worden.
 
Vervoer op maat
Het vervoer op maat speelt in op specifieke individuele mobiliteitsvragen van personen die geen toegang hebben tot de andere lagen wegens doelgroep, locatie of tijdstip, a.d.h.v. collectieve systemen en/of deelsystemen. Concreet gaat het om een buurtbus of een collectieve taxi die reizigers vervoert op afroep. Ook deelsystemen (deelfiets, deelauto) maken deel uit van het vervoer op maat.
 
Mobipunten vormen mee de fysieke spil tussen de verschillende soorten vervoer op maat in een bepaalde buurt. Een mobipunt is een herkenbare plek met een aanbod aan diverse, op elkaar afgestemde vervoermogelijkheden. Op vandaag wordt voorgesteld om op een twaalftal plekken in Roeselare een mobipunt te voorzien, o.a. ter hoogte van het station Roeselare, site Schiervelde en in de deelgemeenten.
 
Ook het aanbod aan verschillende deelsystemen (deelfietsen, deelauto's) maakt deel uit van het vervoer op maat. Binnen het principe van de deelsystemen zullen concreet voor Roeselare de 2 bestaande deelwagens t.h.v. het station mee opgenomen worden binnen het concept van autodeelsysteem dat voor de vervoerregio voorzien wordt. Stad Roeselare kiest ervoor om daarnaast ook de bestaande lokale deelsystemen te blijven stimuleren, zoals de deelwagens van Cambio (Brugsesteenweg en Botermarkt) en particuliere initiatieven zoals Dégage.
Ook het bestaande fietsdeelsysteem van Blue-Bike t.h.v. het station wordt mee geïntegreerd in het concept van fietsdeelsysteem voor de vervoerregio. Aanvullend daarop worden op het grondgebied van Roeselare nog bijkomende hubs van het fietsdeelsysteem voorzien op 6 bijkomende locaties, o.a.  op site Schiervelde, de omgeving van het 3A-knooppunt en in centrum Rumbeke en Beveren.
 
Het Vervoer op maat voorziet eveneens in een flexibel, vraaggestuurd systeem van taxi’s of busjes dat verspreid wonende bewoners vanaf bushaltes of mobipunten naar het dragende netwerk aanvoert. Voor doelgroepgebruikers zoals mensen met een mobiliteitsbeperking wordt op aanvraag vervoer van bij hen thuis tot hun bestemming georganiseerd.
 
Bestaande vraaggestuurde systemen zoals de Minder Mobielen Centrale en De Link die in Roeselare actief zijn worden vanuit de Vlaamse overheid niet geïntegreerd in het Vervoer op maat. Vanuit de stad wordt hierover wel een bezorgdheid meegegeven, doordat deze lokale initiatieven die voornamelijk werken met vrijwilligers, het steeds moeilijker krijgen om te kunnen blijven voldoen aan de vele vervoersvragen.
 
Vlaanderen voorziet beperkt budget
De uitrol van het nieuw openbaar vervoerplan in gans Vlaanderen moet gebeuren binnen de contouren van de huidige financiële middelen die hiervoor beschikbaar zijn. Het budget per vervoerregio is vastgelegd door de Raad van Bestuur van De Lijn. Van alle vervoerregio’s krijgt Roeselare het op 2 na laagste budget (na de vervoerregio’s Westhoek en de Vlaamse Ardennen).
Het beschikbare budget voor het nieuwe openbaar vervoerplan is voor de Vervoerregio Roeselare te beperkt om onder meer te kunnen voorzien in een ontsluitend stadsnet in Roeselare en in een avond(/nacht)bediening in Roeselare en de rest van de vervoerregio. Extra middelen en budget voor de vervoerregio Roeselare zijn dan ook noodzakelijk om een bijkomend en sterker aanbod aan openbaar vervoer te kunnen voorzien en de visie op openbaar vervoer op lange termijn vorm te geven. We hebben minister van Mobiliteit Peeters gevraagd om ons extra te ondersteunen.

  • Mobiliteit & openbaar vervoer