Bij het begin van het stationsproject zijn de perrons verhoogd en comfortabele roltrappen en liften geïnstalleerd. Zo werd de toegankelijkheid voor de treinreiziger een stuk beter. Binnenkort krijgt die reiziger nog meer comfort: als sluitstuk van het project wordt het stationsgebouw zelf vernieuwd. De gesloten betonnen doos die het stationsgebouw vandaag is, wijkt voor een open constructie met glazen wanden. Daardoor zal het daglicht rijkelijk binnenvallen en zullen het busstation en de stad goed zichtbaar worden voor de treinreizigers die aankomen in Roeselare.

Doorkijkstation met veel groen

Het gebouw verschuift 25 meter in de richting van de Stationsdreef waardoor het viaduct van de Ardooisesteenweg aanzienlijk verbreedt. Zo wordt het busstation beter zichtbaar vanaf het Stationsplein. Bovendien creëert dat nog meer ruimte voor evenementen op het Stationsplein. Dat plein wordt overigens aansluitend op de vernieuwing van het stationsgebouw verder afgewerkt. Op het plein komen er nog meer bomen en in de binnentuin van het stationsgebouw groeien de komende jaren zelfs exemplaren die tot boven het dak zullen reiken.

Het stationsgebouw zal zich langs alle kanten openen naar zijn omgeving. De stationshal zal vier ingangen tellen: aan elke zijde één. De tegels van het plein zullen onder de glazen wanden van het gebouw doorlopen, waardoor je dwars door het stationsgebouw heen naar de overkant van het plein zal kijken. Die grote inkijk moet het ruimte- en veiligheidsgevoel aanzienlijk verhogen.

Politiepost 'Botermarkt' verhuist naar het station

Het transparante gebouw zal niet alleen ruimte bieden voor winkels en horecazaken. Ook de politie zal er onderdak vinden, want de Roeselaarse politiepost verhuist van de Botermarkt naar het station.

Gefaseerde vernieuwing

Het is niet makkelijk om een stationsgebouw te vernieuwen, omdat tijdens de werken vele treinen en reizigers blijven aankomen en vertrekken. Het gehele gebouw wordt dan ook niet tegelijk, maar in twee fases verbouwd. In een eerste fase die ongeveer een jaar duurt, wordt het gebouw uitgebreid in de richting van de Sint-Amandsstraat. Daar komen onder andere de nieuwe lokettenzaal, het nieuwe stationsbuffet en het politiekantoor.

Als de eerste fase is afgewerkt en de nieuwe lokettenzaal in gebruik wordt genomen, wijken de huidige loketten voor winkelruimtes. Die tweede fase zal een goed half jaar vergen. Telkens een fase is afgerond, wordt het plein dat aan het vernieuwde deel grenst, afgewerkt. Zo wordt langs de SintAmandsstraat het groenplein met vele bomen aangelegd. En langs de kant van de Ardooisesteenweg komen er een waterspiegel en speelse waterspuitkopjes.

Bekijk hier de plannen van de verschillende werk-fases