Verkavelaar Vabilia BVBA diende een verkavelingsaanvraag in tot het verkavelen van een stuk grond (3,41ha) in 15 residentiële loten langs de Babilliestraat.

De verkaveling is gelegen in een geïsoleerd gebied bestemd voor ‘wonen en landbouw’, omgord door bosgebied, voor een deel effectief bebost (De Kleiputten), voor een ander deel nog niet (toekomstig Bergmolensbos).

De verkaveling wordt door het college van burgemeester en schepenen geweigerd in zitting van 14 november 2016 omwille van de 3 volgende redenen.

  1. Enerzijds laten de onderliggende bestemmingsvoorschriften ‘wonen en landbouw’ hier slechts beperkt bijkomende bewoning toe. 15 bijkomende woningen is geen beperkte uitbreiding.

  2. Daarnaast is het aanleggen van een verkaveling van 15 residentiële woningen, niet inpasbaar als een ‘enclave’ te midden het bosgebied. De niet-inpasbaarheid van deze verkaveling op deze locatie blijkt onder meer uit de onmiddellijke nabijheid van een natuurreservaat en een stadsrandbos, uit mobiliteitsoverwegingen (gelegen aan een onvoldoende uitgeruste landbouwweg), uit de schaal van deze verkaveling (15 ruime loten), uit de woondichtheid (4 woningen/ha in binnen de afbakening van het regionaalstedelijk gebied),… Bijgevolg is huidige aanvraag in strijd met de goede ruimtelijke ordening.

  3.   Finaal versterken de om en bij de 800 ingediende bezwaarschriften tijdens de periode van het openbaar onderzoek bovenstaande motieven.