Op de Roeselaarse bedrijventerreinen verandert weldra heel wat in het straatbeeld: er komt een volledig nieuwe bewegwijzering. Deze nieuwe wegwijzers moeten vooral extra duidelijkheid scheppen voor vrachtwagenchauffeurs,die vaak de streek niet kennen.

Nu staat er nog vaak "een zee aan wegwijzers" in en rond de industriezones die vrachtwagenchauffeurs al eens in verwarring brengen. Hierdoor moet men dan vaak nodeloos met vrachtwagens manoeuvreren.

Schepen van mobiliteit Griet Coppé (CD&V): "Er wordt heel vaak verkeerd gereden. Er staan al grote borden, maar toch kregen we nu en dan nog klachten van buurtbewoners. Ook voor de fietsers ontstaan daar onveilige situaties. Met het nieuwe systeem kunnen we dit soort toestanden binnenkort hopelijk vermijden".

Roeselare telt 17 industrieterreinen. Vele daarvan krijgen een nieuwe naam, om komaf te maken met eventueel linken met gevestigde bedrijven uit het verleden. Er komt een verwijzing naar een specifieke afrit van de E403. De bedrijvenzones krijgen vanaf 'hun' afrit duidelijke wegwijzers met hun zonenummer. Elk terrein wordt op zich nog eens ingedeeld in straatsegmenten, met een eigen code. Die segmenten krijgen een letter en een cijfer in een specifieke kleur. Zo moeten chauffeurs vlotter de weg vinden, van afrit tot eindbestemming.


"Het systeem wordt al met succes toegepast in ruim dertig andere bedrijventerreinen. De wegwijzers zijn duidelijk en voor iedereen begrijpbaar, dankzij de lettercodes", zegt Guy Schramme, voorzitter van het bedrijventerreinmanagement (BMT) in het Nieuwsblad van dit weekend.

Nieuwe bewegwijzering via digitale online-databank

Volgens Kris Declercq, schepen van economie (CD&V), zijn er nog andere troeven aan het nieuwe systeem. "Het wordt makkelijker om bedrijven op te zoeken en te lokaliseren, doordat we de nieuwe bewegwijzering ook doortrekken in een online, digitale databank. Roeselare heeft een duizendtal bedrijven. De nieuwe bewegwijzering is al opgenomen in de Bedrijvengids 2015-2017. Ze moet tegen eind volgend jaar volledig aangepast zijn".