"De bankencrisis, herinner jij je dat nog? Gelukkig bijna niet meer, hoop ik. Vandaag werd de eerste Europese stap gezet om nooit nog je spaargeld in gevaar te brengen, door banken die omvallen. Ik ben pro!" , aldus Europees Parlementslid Tom Vandenkendelaere

VERDERE VERDIEPING EUROZONE

De Europese Commissie stelde vandaag haar voorstellen voor de verdere verdieping van de Eurozone voor. Commissievoorzitter Juncker ijvert onder meer voor de creatie van een Europees Monetair Fonds (EMF) en om het begrotingspact van 2012 in wetgeving om te zetten. Reactie van Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V), lid van de commissie economische zaken.

TOM VANDENKENDELAERE:

“Met de voorstellen die nu op tafel liggen, kunnen we de eurolanden fundamenteel economisch weerbaarder maken. We gaan hierbij verder dan een louter crisisbeleid, waarbij we gewoon blussen waar het brandt. Het nieuwe beleid wordt een stuk transparanter en democratischer. Het huidige Europees Noodfonds (ESM), een instrument van de lidstaten onderling, wordt omgevormd tot een Europees Monetair Fonds, een volwaardige Europese instelling. Dit betekent dat het EP, net zoals bij de Commissie, medezeggenschap zal hebben in de benoeming van de voorzitter van het EMF en de voorzitter op het matje kan roepen indien nodig. Het EMF zal naar voorbeeld van het IMF kunnen ingrijpen als landen zelf niet langer geld kunnen ophalen op kapitaalmarkten – op voorwaarde dat ze hun economie structureel hervormen, uiteraard. Het Europees Monetair Fonds zal de Eurozone minder afhankelijk maken van internationale instellingen op vlak van financiële stabiliteit.”

UITGELEZEN MOMENT OM ECONOMISCHE FUNDAMENTEN TE VERSTERKEN

“Daarnaast moeten we ook in eigen huis eerst orde op zaken stellen. Het is hoog tijd om het intergouvernementele begrotingspact dat de lidstaten 5 jaar geleden onderling afsloten in wetgeving om te zetten. Concreet betekent dit dat de lidstaten grotere inspanningen zullen moeten leveren om hun begroting in evenwicht te krijgen, of een overschot moeten hebben. Als lidstaten hier niet aan voldoen, kan het Europees Hof ingrijpen en sancties opleggen. Dat klinkt streng, maar het is noodzakelijk voor een goedwerkende Eurozone. Het verdiepen van de Eurozone en meer budgettaire capaciteit voor de EU, vereist nu eenmaal meer budgettaire verantwoordelijkheid van de lidstaten. De economie trekt aan, Europa kruipt uit het dal: nu is het uitgelezen moment om de economische fundamenten te versterken, budgettaire inspanningen te leveren en buffers aan te leggen voor de toekomst. Dat geldt trouwens ook voor België.”

  • Financiën