Verder Voluit Vooruit met Roeselare: CD&V Roeselare stelt haar kandidatenploeg voor

Wij wonen graag in ons Roeselare. Een stad op maat, waar ‘maat-werk’ belangrijk is. Roeselare is de voorbij jaren vooruit gegaan op tal van gebieden. RSL is een werve(le)nde stad geworden, waar we initiatief namen voor een aantrekkelijke en vergroende stad met kwaliteitsvollere wegen en fietspaden, zowel in het centrum, de deelgemeenten als de stadsrand.

Waar jonge mensen leefruimte krijgen en onze zilveren generatie graag vertoeft. Waar het DNA van onze ondernemende stad vol initiatief en de rijkdom van onze verenigingen vooruit gestuwd werd. Met een sociaal beleid dat rechtvaardig meetrekt wie het nodig heeft.

Maar ook waar het ‘maat’-werk van een groeiende stad continu nieuwe uitdagingen stelt op het vlak van klimaat, mobiliteit, integratie en respectvol samenleven in een veilige buurt. Waarbij inspraak van de Roeselarenaars, toegankelijke en betaalbare dienstverlening en vertrouwen in sterke wijk-besluitvorming voorop staan.

CD&V Roeselare wil dat Roeselare en de Roeselarenaars er verder op vooruit gaan.

Met een sterke en vernieuwde ploeg: 39 kandidaten vol talent die het Roeselare van vandaag weerspiegelen, vanover de hele stad verspreid, van alle leeftijden met een sterke jongerenbrigade.

Klik op bovenstaande  lijst om ze vergroot te bekijken

De voorbije maanden werden in diverse ‘CD&V-toekomstateliers’ de krijtlijnen van ons programma in open ontmoetingen, waar vele Roeselarenaars aan deelnamen, bediscussieerd. De volgende weken trekken onze kandidaten er op uit om die ideeën met een huis-aan-huis-blad verder af te toetsen bij de Roeselarenaars en er hun advies over te vragen.

We kiezen voor een Roeselare waar we ‘samen’ en gedreven vooruit willen, positief en verbindend, met eerlijk, bereikbaar en betrokken leiderschap.

CD&V Roeselare zet op die manier de voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober ‘18 in: positief, dicht bij de mensen en vol vertrouwen. Verder voluit vooruit !

Jannick De Poorter
Voorzitster CD&V Roeselare

Bekijk hieronder de reportage van WTV-Focus

Klik op bovenstaande  foto  om die vergroot te bekijken