Een veilig Roeselare is een basiszorg voor  iedereen. Ook al zijn de misdrijfcijfers door  sterk politiewerk gedaald tot de laagste van de Vlaamse centrumsteden, soms voelen  mensen zich nog onveilig. Een grotere en zichtbare aanwezigheid van politie, wijkagent en  gemeenschapswacht staat voorop met  extra camera’s. In de wijken komen veiligheidsantennes met een nultolerantie voor snelheidsduivels en zwerfvervuilers. Drugs worden hard aangepakt. Betere verlichting van fietspaden en een anti-diefstal-fietschip  beschermen onze fietsers.

Klik hier om het hoofdstuk "Veilig  Vooruit" uit ons verkiezingsprogramma te lezen

  • Mobiliteit & openbaar vervoer