Onze gezinnen worden kleiner, onze zilveren generatie breidt uit. De vraag naar nieuwe woningen in Roeselare blijft groter dan waar ook in onze provincie. Met de nog beschikbare ruimte in het centrum en onze deelgemeenten moeten we zeer zorgzaam
omgaan en dus zorgvuldige, weloverwogen keuzes maken. We kiezen voor de juiste woning op de juiste plaats, waarbij nieuwe bouwprojecten in openbaar groen moeten voorzien. We koesteren ons erfgoed met een puntensysteem, terwijl een wwaliteitskamer toeziet op aantrekkelijke architectuur. Met renovatie-premies, nieuwe woonvormen en slim gebruik van bouwgrond moet wonen betaalbaar zijn. We creëren meer groen-blauwe assen in de binnenstad, waar water opnieuw bovengronds komt.

Klik hier om het hoofdstuk "Veilig Ruimtelijk Vooruit" uit ons verkiezingsprogramma te lezen

  • Verkiezingen
  • Ruimtelijke ordening