We geloven in de verbonden kracht van mensen, waar iedereen mee telt, hoe je er ook uit ziet, waar je vandaan komt of wie je graag ziet. Daarom willen we dat iedereen mee spreekt, door meer inspraak via de wijkbesturen, die over eigen wijkbudgetten kunnen beschikken die men zelfstandig kan besteden. In onze deelgemeenten voorzien we nieuwe wijkhuizen of ontmoetingsplaatsen voor verenigingen (wijkhuis Beveren, kerkomgeving Beitem, Gemeentehuizen Rumbeke en Oekene). Met de Buurtmaatschappij Krottegem willen we het recent goedgekeurde Krottegemplan uitvoeren.

Iedereen doet mee, met gerichte cursussen Nederlands en werkbegeleiding voor nieuwe Roeselarenaars. Huizen van de Vrijwilliger worden gonzende ontmoetingspunten. De toegankelijkheid voor minder mobiele mensen met de uitbreiding van ons lage bordurenplan wordt verzekerd. Voor de meest kwetsbaren en eenzame mensen voorzien we een buddywerking.

Klik hier om het hoofdstuk "Veilig Oltegoare Vooruit" uit ons verkiezingsprogramma te lezen

  • Wijken & buurten